Aktuality

Ministerská eHealth konference v Praze

V týdnu od 16. do 20. února 2009 Praha hostila celoevropskou konferenci na úrovni ministrů zdravotnictví na téma elektronické zdravotnictví, tedy eHealth. V průběhu několika dnů se účastníci konference setkali s nejrůznějšími pohledy na problematiku elektronizace zdravotnictví, debatovali v mnoha pracovních skupinách a absolvovali několik velmi úspěšných tématických panelů. Hlavní ministerská část se konala ve čtvrtek dopoledne za účasti osmi evropských ministrů nebo jejich zástupců. Tento dopolední blok otevřela nová ministryně  zdravotnictví, paní Daniela Filipiová.

Osobně mne velmi mile překvapil nebývalý zájem o tuto konferenci. Jednací sál hotelu Ambassador byl skutečně naplněný k prasknutí a jednotlivá vystoupení a  prezentace ukazovaly, že elektronické zdravotnictví je skutečně velmi žhavým tématem.

Můj další poznatek se týkal rozvoje eHealth v České republice. Ano, v Evropě existují země jako je Estonsko, které je elektronizováno již několik let, kde elektronizace státní správy, veřejné správy, vzdělávání i zdravotnictví je již samozřejmostí, ale řekněme, že se v evropském průměru jedná spíše o výjimku. Česká republika se pak, ve srovnání s ostatními zeměmi EU, má za co chválit. Jsem přesvědčen, že prezentace z české strany mohou být pro Evropu inspirující. Jejich trvalou nevýhodou však asi zůstane to, že tyto projekty mají přívlastek český a nikoliv německý nebo francouzský.