1.2.2004

V Evropské unii vznikly či brzy vzniknou specializované agentury, které jsou oprávněny vydávat závazné normy třeba pro dopravu, bezpečnost potravin či odvětví chemie. Česká republika oficiálně požádala o možnost hostit Evropskou agenturu pro železniční dopravu (ERA). Podle dostupných signálů byly naše šance vysoké. celá zpráva