21.11.2004

Coby místopředseda EP a člen předsednictva (tzv. Bureau), které v sobě spojuje politické úkoly s povinnostmi čistě administrativními, jsem dostal na starost kontakt s parlamenty přistupujících států celá zpráva