Aktuality

26.3.2013

Je téměř pravidlem, že každé plenární zasedání, které se koná ve Štrasburku, bývá jeden den, kdy je uprostřed hlasovací mašinérie hlasování přerušeno z důvodu tzv. formálního sezení, během něhož vystoupí významný host, ať již z EU nebo jiného státu světa, který je pozvaný Evropským parlamentem, aby před ním přednesl svůj projev. (Pokračování textu…)

...
Aktuality

12.3.2013

Občas tvrdíme, že socialismus, který jsme v roce 1989 vyhnali dveřmi, se nám v podobně Evropské unie vrací oknem. Ale občas se mi zdá, že je to spíš obráceně – my jsme jej vyhnali oknem a vrací se nám dveřmi. A možná spíše než dveře jsou to pořádná vrata. (Pokračování textu…)

...
Tiskové zprávy / Vyjádření

10.2.2013

Nejprve mi dovolte zdůraznit, že jsem spokojen s výsledkem zprávy tak, jak ve finále prošla Evropským parlamentem. Chtěl bych zdůraznit, že se nejedná o konečnou podobu legislativy. Zpráva jde do druhého čtení a její konečný výsledek záleží na výstupu z takzvaného trialogu dohadování mezi Radou (tedy členskými státy), Komisí (původní předkladatel) a Evropským parlamentem. (Pokračování textu…)

...
Tiskové zprávy / Vyjádření

21.6.2012

Čeští skláři si zatím mohou oddechnout. V Evropském parlamentu neprošel návrh na úplný zákaz používání olova při výrobě bižuterie. Skleněné ozdoby se přitom nejen v České republice tradičně vyrábějí z olovnatého křišťálového skla, které je zákazníky oblíbené právě pro své jedinečné vlastnosti. (Pokračování textu…)

...
Aktuality

31.5.2012

Evropský parlament hlasoval o zprávě liberála Jana Gerbrandyho, která se zabývá efektivním využíváním energetických zdrojů a nerostných surovin v Evropě. Jedná se o zprávu z vlastní iniciativy, což znamená, že ani po svém přijetí tato norma nemá přímý legislativní dopad, ale vyzývá Komisi k tomu, aby nějakou legislativu v této oblasti připravila. (Pokračování textu…)

...
Aktuality

29.5.2012

Vítám návrh Komise a v zásadě jej podporuji. Představuje totiž krok vpřed při řešení nepříznivých vlivů emisí hluku z motorových vozidel na zdraví veřejnosti a životní prostředí. Domnívám se však, že by bylo užitečné návrh Komise rozšířit a provést v něm některé technické úpravy, a to zejména za účelem stimulace výroby a nákupu vozidel s nižší hladinou akustického tlaku. (Pokračování textu…)

...
Aktuality

21.5.2012

Za posledních několik dnů jsem obdržel poměrně velké množství dotazů na téma zatčení Davida Ratha, co tomu říkám a jaké mám či jsem měl pocity při odhalení jeho činnosti a jeho zatčení. Cítím tak potřebu alespoň krátce reagovat. (Pokračování textu…)

...
Tiskové zprávy / Vyjádření

13.4.2012

Stávající evropská regulace hlučnosti motorových vozidel nutně potřebuje modernizaci tak, aby zohledňovala technologický vývoj posledních let, rostoucí požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí i potřeby průmyslu. Shodli se na tom účastníci workshopu, který v Evropském parlamentu spolupořádal zpravodaj pro danou legislativu a mluvčí klubu ODS pro životní prostředí Miroslav Ouzký. (Pokračování textu…)

...
Tiskové zprávy / Vyjádření

29.3.2012

Evropský parlament hlasuje také o zprávě o řízení evropských společností. Tato zpráva podporuje zavádění jednotných evropských pravidel pro řízení soukromých společností. Dotýká se rozhodování správních rad, jejich složení, jmenování ředitelů a předsedů správních rad, odpovědnosti jejich členů a mnoha dalších témat. (Pokračování textu…)

...
Aktuality

22.3.2012

Nekonečná série absurdních počinů Evropského parlamentu byla obohacena o další. Ke každému plenárnímu zasedání je jako suvenýr pro návštěvníky vydána obálka na které je zobrazen portrét některého z evropských státníků a informace připomínající důležitou událost, která se udála během toho kterého parlamentního týdne. (Pokračování textu…)

...
Tiskové zprávy / Vyjádření

15.3.2012

Občanští demokraté v Evropském parlamentu souhlasí se zvyšováním energetické účinnosti, inovacemi a rozvojem nových technologií, jejichž druhotným efektem může být i pokles emisí CO2. V dnešním hlasování ale odmítli nesmyslné vyhlašování závazných kvót, zvyšování klimatických závazků a EU prosazovaný model tzv. bezuhlíkové ekonomiky. (Pokračování textu…)

...