31.5.2012

Evropský parlament hlasoval o zprávě liberála Jana Gerbrandyho, která se zabývá efektivním využíváním energetických zdrojů a nerostných surovin v Evropě. Jedná se o zprávu z vlastní iniciativy, což znamená, že ani po svém přijetí tato norma nemá přímý legislativní dopad, ale vyzývá Komisi k tomu, aby nějakou legislativu v této oblasti připravila. celá zpráva

29.5.2012

Vítám návrh Komise a v zásadě jej podporuji. Představuje totiž krok vpřed při řešení nepříznivých vlivů emisí hluku z motorových vozidel na zdraví veřejnosti a životní prostředí. Domnívám se však, že by bylo užitečné návrh Komise rozšířit a provést v něm některé technické úpravy, a to zejména za účelem stimulace výroby a nákupu vozidel s nižší hladinou akustického tlaku. celá zpráva

21.5.2012

Za posledních několik dnů jsem obdržel poměrně velké množství dotazů na téma zatčení Davida Ratha, co tomu říkám a jaké mám či jsem měl pocity při odhalení jeho činnosti a jeho zatčení. Cítím tak potřebu alespoň krátce reagovat. celá zpráva