24.6.2008

Jednou z významných součástí klimatického balíčku je i směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Výbor pro životní prostředí v Evropském parlamentu (ENVI) dostal na starost projednání části týkající se biopaliv. celá zpráva

9.6.2008

Aktuálním tématem projednávaným na mém výboru (a zároveň také i na výboru pro průmysl) byly obnovitelné zdroje energie a jako nedílná součást této normy také biopaliva. celá zpráva

1.6.2008

Předmětem hlasování na posledním štrasburském zasedání bylo i téma, které se hodně dotýká České republiky, tj. schvalování postupu Evropské unie při vyjednávání se Spojenými státy o jednotném postupu, či lépe řečeno, zrušení víz do Spojených států pro všechny občany Evropské unie. celá zpráva