10.2.2013

Nejprve mi dovolte zdůraznit, že jsem spokojen s výsledkem zprávy tak, jak ve finále prošla Evropským parlamentem. Chtěl bych zdůraznit, že se nejedná o konečnou podobu legislativy. Zpráva jde do druhého čtení a její konečný výsledek záleží na výstupu z takzvaného trialogu dohadování mezi Radou (tedy členskými státy), Komisí (původní předkladatel) a Evropským parlamentem. celá zpráva