2.4.2013

Znovu bych se chtěl vrátit k tématu hluku motorových vozidel, což je legislativa o které jsem již na svých stránkách psal, ale protože se jedná o poměrně důležitou zprávu, zmíním se o ní i tentokrát. celá zpráva

26.3.2013

Je téměř pravidlem, že každé plenární zasedání, které se koná ve Štrasburku, bývá jeden den, kdy je uprostřed hlasovací mašinérie hlasování přerušeno z důvodu tzv. formálního sezení, během něhož vystoupí významný host, ať již z EU nebo jiného státu světa, který je pozvaný Evropským parlamentem, aby před ním přednesl svůj projev. celá zpráva

19.3.2013

V tomto funkčním období (2009 – 2014) se Evropský parlament asi po pěti letech vrátil k normě, která se zabývá nabíjecími bateriemi do běžných spotřebičů. celá zpráva

12.3.2013

Občas tvrdíme, že socialismus, který jsme v roce 1989 vyhnali dveřmi, se nám v podobně Evropské unie vrací oknem. Ale občas se mi zdá, že je to spíš obráceně – my jsme jej vyhnali oknem a vrací se nám dveřmi. A možná spíše než dveře jsou to pořádná vrata. celá zpráva

31.5.2012

Evropský parlament hlasoval o zprávě liberála Jana Gerbrandyho, která se zabývá efektivním využíváním energetických zdrojů a nerostných surovin v Evropě. Jedná se o zprávu z vlastní iniciativy, což znamená, že ani po svém přijetí tato norma nemá přímý legislativní dopad, ale vyzývá Komisi k tomu, aby nějakou legislativu v této oblasti připravila. celá zpráva

29.5.2012

Vítám návrh Komise a v zásadě jej podporuji. Představuje totiž krok vpřed při řešení nepříznivých vlivů emisí hluku z motorových vozidel na zdraví veřejnosti a životní prostředí. Domnívám se však, že by bylo užitečné návrh Komise rozšířit a provést v něm některé technické úpravy, a to zejména za účelem stimulace výroby a nákupu vozidel s nižší hladinou akustického tlaku. celá zpráva

21.5.2012

Za posledních několik dnů jsem obdržel poměrně velké množství dotazů na téma zatčení Davida Ratha, co tomu říkám a jaké mám či jsem měl pocity při odhalení jeho činnosti a jeho zatčení. Cítím tak potřebu alespoň krátce reagovat. celá zpráva

29.3.2012

V polovině března proběhlo v Marseille ve Francii celosvětové fórum o vodě. Zástupci Evropského parlamentu se ho nemohli přímo účastnit, protože kolidovalo s parlamentním zasedáním ve Štrasburku, přesto se téma vody probíralo i tam. celá zpráva

22.3.2012

Nekonečná série absurdních počinů Evropského parlamentu byla obohacena o další. Ke každému plenárnímu zasedání je jako suvenýr pro návštěvníky vydána obálka na které je zobrazen portrét některého z evropských státníků a informace připomínající důležitou událost, která se udála během toho kterého parlamentního týdne. celá zpráva

15.3.2012

Asi nejzávažnější zprávou březnového štrasburského pléna byla zpráva, která se v angličtině označuje jako Roadmap to 2050 a jejíž oficiální český název zní: Zpráva k plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050. celá zpráva

2.2.2012

Další normou z lednového štrasburského pléna, která spadá do oblasti ochrany životního prostředí, je legislativa známá pod zkratkou „WEEE“ (Waste Electrical and Electronic Equipement Directive – Odpadní elektrická a elektronická zařízení), která se zabývá odpadovým hospodářstvím elektrospotřebičů. celá zpráva

26.1.2012

V Evropském parlamentu se v těchto dnech nacházíme uprostřed volebního období (2009 – 2014), což je čas převoleb do jednotlivých funkcí. Týká se to samozřejmě jen poslanců, nikoliv úředníků. Druhý týden v lednu byl tento proces zahájen volbou nového předsedy Parlamentu na plenárním zasedání ve Štrasburku. celá zpráva

19.1.2012

Jedno z témat týkajících se životního prostředí, které se projednávalo na plenárním zasedání parlamentu ve Štrasburku, se týkalo uvádění biocidních přípravků na společný evropský trh. celá zpráva

20.12.2011

Poslanci z Výboru pro životní prostředí požadují, aby byl cíl snížení spotřeby energie do roku 2020 o 20 % pro členské země závazný. EurActiv ale zjistil, že národní vlády by měly zároveň disponovat určitou flexibilitou, jak této mety dosáhnout. Výbor o tom bude hlasovat dnes (20. prosince). celá zpráva

12.10.2011
Na chvíli to zkusme. Zkusme si odmyslet od projektu elektronických zdravotních knížek IZIP všechny pochybnosti, všechna podezření z podivného obchodu a všechny dohady o možném tunelu. Pokud odhrneme tuhle hromadu zatím nejasných momentů, spatříme tři jiné, základní.

celá zpráva

Některé situace nemají jiné řešení než špatné. Bohužel zavedlo se v naší zemi, že tento princip platí prakticky pro každou veřejnou zakázku a absolutně pro každou, pokud spadá do oblasti informačních technologií. Dokonalou ilustrací je příběh projektu elektronických zdravotnických knížek IZIP, který v těchto dnech vrcholí. celá zpráva