2.2.2012

Další normou z lednového štrasburského pléna, která spadá do oblasti ochrany životního prostředí, je legislativa známá pod zkratkou „WEEE“ (Waste Electrical and Electronic Equipement Directive – Odpadní elektrická a elektronická zařízení), která se zabývá odpadovým hospodářstvím elektrospotřebičů. celá zpráva