5.5.2008

Jedním z klíčových témat hlasovaných na nedávném plenárním zasedání byla zpráva o dárcovství orgánů, tzv. zpráva Adamou, která svým etickým rozměrem rozvířila hladinu, pokud snad ne veřejného mínění, tak minimálně mediálního zájmu. celá zpráva