Články / interview
Zdroj: tiscali.cz

Záznam chatu na tiscali.cz

Záznam chatu s Miroslavem Ouzkým, který proběhl ve čtvrtek 19.08.2004 13:00 na serveru tiscali.cztiscali.cz

Janina, Brno Co je vaším hlavním cílem pro celou dobu působení v EP??? Je to nějaký konkrétní zákon nebo směrnice? Díky.

Miroslav Ouzký : Není to konkrétní zákon nebo směrnice, mým hlavním cílem je přiblížení Evropského parlamentu jako instituce našim voličům a zprůhlednění jeho práce.

Mark z Prahy Dobrý den pane Ouzký, co považujete za větší službu lidem vzhledem k dosavadním zkušenostem- být lékařem či místopředsedou Evropského parlamentu? Děkuji

Miroslav Ouzký : Výraz služba lidem mi přijde velmi nadnesený. Jak medicínu tak i politiku beru jako zaměstnání či řemeslo, chcete-li, a obojí se snažím dělat jak nejlépe zvládám. Ani jednu z profesí jsem nikdy nepovažoval za něco více, než kterékoli jiné profese.

M. Koukal Jaké jsou z vašeho pohledu vztahy mezi všemi českými europoslanci? Máte třeba společná setkání, porady nebo tak něco?

Miroslav Ouzký : Prozatím velmi dobré. Společné setkání všech poslanců bylo pouze jediné na popud prezidenta V. Klause. Zde jsme si přislíbili pravidelná setkávání v rámci EP. Dochází ale k pravidelným setkáváním tří volebních pravicových stran v rámci frakce EPP-ED, které vytvořili společný klub. Jsou to strany ODS, SNK-ED a KDU-ČSL.

Marek Co si myslíte o jmenování Přibyla šéfem Úřadu vlády? Měl by podle Vás odstoupit? Nebo by bylo lepší mu všechno zapomenout a nechat ho žít i s jeho černou minulostí

Miroslav Ouzký : Měl by rozhodně odstoupit. Je to jeden z rysů politiky nového premiéra, který se mi velmi nelíbí.

Eda Chtěl byste se ještě někdy vrátit k medicíně?

Miroslav Ouzký : Určitě ano, i teď se snažím si udržet minimální kontakt.

Eda Souhlasíte s názorem, že EU má přespříliš úředníků, rozbujelou administrativu a že by bylo potřeba ji reformovat?

Miroslav Ouzký : Určitě ano.

Anna Sledujete Olympiádu? Který sport vás chytá za srdce?

Miroslav Ouzký : V posledních dnech se snažím. Nejvíce zřejmě v plavání štafeta mužů s překvapivým vítězstvím štafety Jihoafrické republiky.

Klára z Prahy Dobrý den, můžete dnes říct, že jste v EP stačil už něco prosadit nebo něčemu konkrétnímu pomoci?? Moc toho o působení našich europoslanců nevím… vlastně možná vůbec nic. Byla jsem u voleb a tím to nějak skončilo… o úspěších nebo neúspěších Čechů v EP se nikde nějak nemůžu nic dozvědět.

Miroslav Ouzký : Myslím, že jsem nestačil nic prosadit. je nutno zdůraznit, že EP na svém červencovém zasedání v podstatě pouze vytvořil standardní struktury, tzn. proběhly volby, vedení parlamentu, ustavení a vedení výborů a politických frakcí. Zasedání pokračuje 31.8.

Tom Jaké jsou vaše zkušenosti z působení v Evropském parlamentu do dnešního dne? Cítíte se tam dobře? Máte pocit, že ta práce k něčemu je? Díky.

Miroslav Ouzký : EP je ve srovnání s národním parlamentem více zatížen stranickou disciplínou, více poznamenán kuloárními jednáními a zákulisními dohodami. Je příliš brzy na hodnocení mých pocitů. Jsem ale přesvědčen, že ta práce význam má. Jinak bych určitě nekandidoval. Na svých nově připravovaných webových stránkách,které zřejmě od konce září budou v novém formátu (www.ouzky.com či www.ouzky.cz) se budu snažit průběžně informovat o činnosti své i mých kolegů v české delegaci.

Petr z Hradce Zastáváte názor, že našich 24 poslanců z ČR by mělo v Evropském parlamentu dle možností za naši republiku táhnout za jeden provaz? Pokud ano, co Vy konkrétně pro to děláte a uděláte?

Miroslav Ouzký : V případě problematiky týkající se ČR určitě ano. Já konkrétně budu velmi podporovat již vzniklou iniciativu na pravidelné porady všech 24 poslanců.

Petr z Hradce Mám šanci ucházet se ještě nyní o nějaké volné místo ve Vašem týmu poradců či asistentů? Pokud ano a je-li to transparentní proces, kam konkrétně se Vám zájemci mohou hlásit? Uvítám i takovou možnost, že bych byl v nějakém pořadníku.

Miroslav Ouzký : Můj tým je již předběžně vytvořen. Pokud je Váš zájem skutečně vážný, pošlete svoji žádost včetně profesního životopisu vedoucí mého sekretariátu na adresu frischova@seznam.cz nebo přímo mě na adresu miroslav@ouzky.cz.

Tonda Nechcete na Vaši funkci abdikovat? Myslím, že toho moc v Bruselu nevymyslíte a že Vás stejně vystřídá někdo jiný…. Vy a vaše strana umí akorát vše kritizovat….

Miroslav Ouzký : Zřejmě Vám nerozmluvím Váš názor na ODS. Patrně nejste můj volič. Na funkci abdikovat rozhodně nechci. Nevím, proč chcete, abych se zařadil po bok Kužvartů a dalších.

eda Koho tipujete za budoucího předsedu ODS? Topolánka, Nečase či Béma.

Miroslav Ouzký : Nevím, zda-li bych si tip neměl nechat pro sebe, ale tady s velkou převahou pravděpodobnosti tipuji Topolánka.

r Jak se Vám podepisovala Deklerace vstupu do Evropské lidové strany? Nepripadal jste si jako pri podpisu nasich politiku na dohode v Moskve v r.1968?

Miroslav Ouzký : Určitě ne, poku je Vám známo ODS vstupovala do EPP podle nového paragrafu 5 stanov této frakce. Ten jasně říká, že vstupující subjekt si vymiňuje právo vlastního názoru na integrační proces a ústavní smlouvu. S konzervativně- křesťanskými hodnotami, na kterých je EPP založena, jinak nemám problém.

Marketa KOlik máte poradců? A jak jste si je vybíral?

Miroslav Ouzký : Nemám tým poradců, mám jednoho stálého poradce a tři další asistenty, počítám ale s využitím dalších poradců na jednotlivé zákony či úzce vymezenou problematiku. Tým se vyvíjel postupně již během mé nominace, kandidatury a volební kampaně. Mám v týmu asistenta pro kontakt s oblastí, regionem, asistenta pro práci v Bruselu atd.

XRadim J. ŠtěchovskýX(t) 1) Jaký máte vztah, názor na kauzu Hučín 2) Jak se díváte na kauzu Mašínové – minulosti i současnost? 3) Jak jste se projevoval proti komunistickému režimu v ČR do r. 1989? – kolaborace, šedá zóna, opozice,…? 4) Nepřipadá Vám ODS příliš nacionalistická a šovinistická vůči Němcům, sudetských Němcům?

Miroslav Ouzký : 1. Kauzu pana Hučína považuji za ostudu naší justice a ostudu naší policie. 2. Jejich činnost v 50.letech považuji za legitmní protikomunistický odboj. Vzhledem k některým použitým metodám bych se ale pravděpodobně zdráhal je v současnosti vyznamenávat. V žádném případě bych je ale nekriminalizoval. 3. Jistě šedá zóna, pokud by dnes někdo nebral za opozici návštěvy folkových koncertů zakázaných autorů a čtení či množení samyzdatové literatury. Rozhodně jsem si nepřipadal jako odbojář. 4. Rozhodně nepřipadá, jsem přesvědčen, že máme i ve stávajícím EP vztahy s poslanci CDU-CSU spíše nadstandardní, občas si u kávy konstruktivně vysvětlujeme některá silná prohlášení, která jsou určena bavorským voličům.

Dobrý den, nedávno jsem na internetu objevil rozsáhlou polemiku nad otázkou „Mohou být rozum a chtíč v opozici natrvalo?“. Zajímal by mne Váš názor. Jako druhou otázku bych se chtěl zeptat, zda-li se podobné intelektuální problémy řeší i v EP a pokud ne, zda-li byste tuto otázku mohl přinést do diskuse.

Miroslav Ouzký : Dobrý den, první otázka je na mě skutečně příliš intelektuální, takže je pro mě težké ji zodpovědět. Na půdě EP jsem se s ničím podobným nesetkal. Přesto si neumím představit, že bych já přenášel do diskuse v EP toto téma.

Vladimír Pane doktore, jaký máte pocit z toho, že váš plat a platy vašich asistentů jsou neúměrné tomu, jaké platy jsou v našem státě. Neměla by se výše platu státních úředníků, mezi které vás počítám, odvíjet od průměrného platu v ČR? Hodláte v tomto směru podniknout nějaké legislativní kroky, nebo to přenecháte jiným, protože vůně peněz už zničila i poslední zbytky vaší slušnosti?

Miroslav Ouzký : Za prvé plat mých asistentů, který je vyplácen Evropským parlamentem, je průměrný pro práci v Bruselu či v EP. Samozřejmě záleží na jejich počtu a jejich práci, tzn. budu-li mít jednoho asistenta, který bude sedět v Kadani a nic nedělat, bude brzy milionář. Má-li jich poslanec pět či více a oni na vlastní náklady létají pravidelně do Bruselu či do Štrasburku, tak si rozhodně nemohou dovolit večeři v restauraci často. Za druhé, plat europoslance se odvíjí od platu poslance v národním parlamentu a museli bychom začít polemizovat o tom, zda-li je dobře konstruován. Mimochodem odvíjí se skutečně od úřednických platů státní správy. A pro vaši představu plat českého europoslance je méně než 1/6 platu jeho italského kolegy. Český poslanec má plat méně než 2.000 euro a italský poslanec má plat 12.800 euro. Přijde vám toto správné, když oba dělají stejnou práci ve stejné budově a žijí ve stejném městě? Legislativní kroky EP připravuje, chce vytvořit jednotný status poslanců pro celou Evropu. Přestože není známo definitivní znění, iniciativu podporuji.

Mladimír Vladimíra si nevšímejte, je to idiot. Chtěl bych ho vidět, jak s průměrným českým měsíčním platem přežije týden v Bruselu. Ale na Vás bych měl jednu speciální otázku: Mohou rozum a chtíč zůstat v opozici natrvalo?

Miroslav Ouzký : JIž jsem se snažil vysvětlit, že váš dotaz je na mě příliš intelektuální.

Venda Nestýstá se Vám po lékařské praxi???

Miroslav Ouzký : Trochu ano. Vzhledem k tomu, že jsem provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení v oboru rehabilitace, snažím se zůstat v kontaktu s medicínou, jak mi to čas dovolí.

Honza Co se musí v této republice stát,aby se za vraždy nedostávaly tak směšné tresty (10-15let).Jak se takový člověk může zpět dostat do společnosti.Zajímalo by mě jaké tresty se dostávají v zemích EU,jestli tam mají větší úctu k lidskému životu.

Miroslav Ouzký : Tresty v této oblasti jsou v EU přibližně stejné. Evropská unie například jasně požaduje zrušení trestu smrti jako jednu ze základních podmínek vstupu či kompatibility právního řádu. Souhlasím s vámi, že existují jistě vraždy, kde sazba 10 nebo 15 let je jistě nedostatečná. Náš právní řád umožňuje uložení tzv. výjimečného trestu, tedy až doživotí. To proč nebývá ukládán často je dotaz spíše na soudce, než zákonodárce.

XRadimJ.StechovskyX Jak se divate na stare afery v ODS – Macek, Libor Novak, projevy etnicke nenavisti – Lijana Janackova?

Miroslav Ouzký : Nevím, co je případ Lijany Janáčkové a etnická nenávist, takže se nemohu vyjádřit. Případ LIbora Nováka považuji za kauzu daleko více politickou než trestě právní v běžném smyslu slova. U Miroslava Macka máte zřejmě na mysli jeho slavnou privatizaci knižního velkoobchodu. Ta se mě osobně nelíbila, ale pouze proto, že byl v té době významným politikem ODS.

Tomáš z Prahy Jak by jste hodnotil dosavadní působení fy. IZIP ? Myslíte si, že tyto peníze na tento projekt vynaložené nejsou vyhozené ? Co IZIP nabízí jako protislužbu VZP ? Nemyslíte si, že tento projekt je pouze nafouknutá bublina, která může každou chvíli prasknout ?

Miroslav Ouzký : Projekt IZIP považuji za velmi úspěšný. Jeho více než 300 tisíc klientů či více než 3000 do projektu zapojených lékařů hovoří jasně. Mimochodem projekt byl na jaře letošního roku oceněn v irském Corku jako jeden z nejlepších evropských projektů v oblasti zdravotnictví, obdržel cenu e-Health award. Zájem o něj projevilo několik zemí. Možná jste již postřehl, že nová paní ministryně hodlá zavést v podstatě totéž v papírové formě. Používá i námi zavedený termín „zdravotní knížka pacienta“, pouze si dovolím upozornit, že IZIP umí obojí – jak papírovou tak elektronickou formu této knížky. VZP vidí v IZIPu šanci jednak na zapojení pacienta jako aktivního účastníka péče o své zdraví, odstranění provádění duplicitních či multiplicitních výkonů, které odčerpávají až 8% vynaložených prostředků a zřejmě i jako prostředek nadstandardní péče o vlastní klienty.

Richard Kubina Jaký je Váš názor na to, kterým směrem se bude ubírat EU. Začíná mi dost vadit evropská socialistická politika a protiamerická nálada, bude nějaká změna po přistoupení východních států, které mají se socialismem své zkušenosti nebo velké stýta budou prosazovat svou „francouzkou revoluci“. Díky a přeji hodně štěstí a úspěchů v Bruselu.

Miroslav Ouzký : Vstupuji do EP se stejnými pocity jako máte vy. Jsem přesvědčen, že nepřenosná a nesdělitelná zkušenost nově přistupujících zemí s experimentem nazvaným socialismus může pozměnit stávající nálady v EU či alespoň zbrzdit nastupující socialismus.

Tiscali Děkujeme. Děkujeme za zodpovězení otázek a za čas strávený na našem chatu. Zase někdy nashledanou na TISCALI on-line rozhovoru…

Miroslav Ouzký : Já vám také děkuji a těším se na další spolupráci. Držte mi palce v EP.