Aktuality

Automobilový průmysl a nepružnost pracovního trhu

V uplynulém týdnu jsem měl mimo jiné možnost potkat se s nově jmenovaným prezidentem evropské společnosti ACEA (společnost sdružující výrobce automobilů), panem Sergiem Marchionnym.

Prezident ACEA je volen vždy na dvouleté období. Nejedná se o žádnou honorární funkci, ale o funkci výkonnou a poměrně velmi náročnou. Prezident zastupuje automobilový průmysl při nejrůznějších příležitostech a v nejrůznějších situacích, jako např. při jednáních s  politickou reprezentací, na vyjednáních v rámci celosvětové konkurence, světové obchodní organizace apod.

Sergio Machionne je, jak již jeho jméno napovídá, Ital a zastává pozici CEO a předsedy představenstva společnosti Fiat. Setkání v úzkém kruhu bylo velmi zajímavé také díky jeho otevřenosti při popisu problémů týkajících se produkce automobilů v Evropě. Na přímý dotaz, co považuje za největší hrozbu pro automobilový průmysl odpověděl, že jednoznačně na prvním místě je to nepružnost pracovního trhu.

Dá se celkem pochopit obava výrobců investovat někam, kde v budoucnu budou mít velké problémy s uzavřením neperspektivních provozů, propouštěním pracovníků a pod. Takto svázané ruce vyhání zaměstnavatele za hranice Evropy. Asi na tom něco bude, když se ukazuje, že evropské automobilové značky, které profitují, tak činí z produkce, která je vyráběna mimo Evropu.

Dozvěděl jsem se také perličku, která mě docela překvapila. Itálie je, co se týče ochrany pracovních míst a rigidity pracovního trhu, pravděpodobně na prvním místě v Evropě. Sám Sergio Marchionny uvedl, že v jedné z továren se za dvacetiletou existenci povedlo propustit pouhých šest dělníků! Zároveň však byla všechna tato propuštění provázena soudními procesy a několikaletými tahanicemi. V současné době probíhá již sedmým rokem soudní proces s člověkem, který byl propuštěn za prokázanou sabotáž. Přesto nejen podle názoru italských odborů, ale dost dobře i  podle italského pracovního práva nemůže být propuštěn. Doufám, že se tím naše české právo příliš inspirovat nebude!