Aktuality

Blokáda hranic

„Tak nám zase hrozí zablokování hranic…“. Povzdech, který mne napadl při čtení novinových titulků, jako by kopíroval notoricky známá slova klasika – „Tak nám zabili Ferdinanda, paní Müllerová“. A dalo by se pokračovat – „A kterýho, já znám dva!“. Které hranice?! Které jiné, než-li ty rakouské. Odpůrci Temelína opět a znovu hodlají blokovat všechny české hraniční přechody, dokud nedosáhnout žaloby rakouské vlády proti České republice.

Musím přiznat, že je velmi zvláštní pozorovat toto dění z Bruselu a dotazovat se rakouských kolegů, co si o tom všem myslí. Většinou s omluvným úsměvem a pokrčením ramen dodávají, že se nesmím divit, protože rakouští protiatomoví aktivisté jsou také voliči. Pokud ale přemýšlím nad tím, co má být konečným cílem těchto protestních akcí, vždy skončím u úvahy o tom, co si vlastně ekologičtí aktivisté přejí a co přesně pro ně znamená pojem zelená energie. Zda to je energie získaná pouze z obnovitelných zdrojů s vyloučením jaderné energie, či zda se jedná o protest proti klasické energetice jako takové, protože i u tzv. čisté energie se setkáváme s protesty proti vytváření větrných parků či elektráren na sluneční pohon.

Jak jsem zjistil v minulém týdnu na návštěvě ekologického summitu pro alternativní energii v italském Bari, také místní zástupci podniků zaměřujících se na získávání tzv. čisté energie (za výrazné podpory Bruselu a ekologů), při vlastní realizaci narážejí na tytéž odpůrce. Možná to nejsou přesně ti stejní lidé, kteří svými traktory blokují české přechody, ale rozhodně to jsou lidé se stejnou mentalitou.

Strach z jaderných elektráren dovede pochopit téměř každý. Dá se ale kritizovat i stroboskopický efekt u větrných elektráren, to, že zvuk, který při provozu vydávají, ruší zvěř a plaší ptáky, že vodní elektrárny zasahují do vodních toků a mají negativní dopady pro život v řekách a okolí, nebo to, že pěstování biomasy pak má negativní dopady na biodiversitu v dané lokalitě. A tak bychom mohli pokračovat dále a dále ve výčtu argumentů a kritiky, která dopadá na jednotlivé způsoby výroby energie. Znovu se pak ale musím ptát, Co je tím cílem? Nechce se mi věřit, že je to pouze snaha zakázat výrobu jakékoliv druhu energie a vrátit se někam do prvobytně pospolné společnosti…