Aktuality

Blokáda ve správný čas

Hned dvakrát vstoupilo Rakousko začátkem roku do českých médií. Za prvé proto, že se právě ujalo předsednictví v Evropské unii, za druhé proto, že rakouští odpůrci jaderné elektrárny Temelín blokovali na protest proti spouštění prvního bloku česko-rakouskou hranici. Byla to shoda náhod nebo chytrý tah rakouských ekologistů, kteří doufají, že rakouské předsednictví může posílit jejich pozici?

Ať tak či onak, reakce na celou akci musela být pro její organizátory zklamáním. Nestudoval jsem sice blíže rakouská média, ale nemám důvod nevěřit hejtmanovi Jihočeského kraje Zahradníkovi, který tvrdil, že akci odsoudil dokonce i hornorakouský zemský hejtman Pühringer. Zbytečnost celé akce jen potvrdila i slova českých odborníků, kteří trvají na tom, že Česká republika bez problémů plní všechny závazky, které na sebe před několika lety převzala v Melku.

Časová shoda blokády a začátku předsednictví Rakouska v EU ve mně jen utvrdila přesvědčení, že radikální ekologové použijí k dosažení svých cílů jakýchkoliv prostředků, ať už jsou namístě či nikoliv, a využijí jakékoliv příležitosti ke zviditelnění, která se právě naskytne. Nemám jim to za zlé. Je to v podstatě jejich zaměstnání a každodenní práce. Nemohu se ale ubránit pocitu, že jejich přístup je špatný. Mnohem věrohodnější by byly tyto organizace a iniciativy v okamžiku, kdyby se místo působení potíží na hranicích dostatečně informovali o skutečném stavu věcí a konstruktivně se zapojili do diskuse o dosažení možného. Svým radikálním postojem a nekompromisním jednáním naopak poškozují sebe a zároveň možná i řadu dalších organizací, které vnímají zlepšování životního prostředí a ochranu přírody jako svoje poslání a pracují na něm v tichosti mimo mediální scénu.

Tentokrát tito rádoby ekologové šlápli vedle. Doufám, že se rakouští politici tímto nátlakem nenechají zastrašit a budou k otázce jaderné energetiky přistupovat i nadále věcně a informovaně. Pokud by tomu tak nebylo, ztratí Rakousko v mých očích schopnost stabilizovat v příštím půlroce Evropskou unii, kterou jeho představitelé zatím poměrně úspěšně demonstrují.