Aktuality

Budeme platit miliardovou pokutu?

Šokem pro mě byla zpráva, že Česká republika možná bude muset zaplatit pokutu 47 milionů euro (tedy zhruba 1,5 miliardy korun).

Evropská komise totiž zahájila řízení o udělení pokuty České republice a čtyřem dalším novým členským státům EU kvůli tomu, že tyto země vykázaly ještě před samotným vstupem do EU tzv. nadlimitní zásoby zemědělských produktů. Podle Komise tím prý Česká republika porušila závazky vyplývající ze smlouvy o přistoupení ČR k EU.

Protože považuji celou věc za skandální, bez váhání jsem se připojil k několika svým kolegům a podepsal se pod dopis, který je adresován českému komisaři Vladimíru Špidlovi. Člověku, který coby premiér podepsal zmíněnou přístupovou smouvu, na jejímž základě dnes máme pokutu zaplatit. Žádáme ho o vysvětlení důvodů, které Evropskou komisi vedly k tomuto přísnému postupu a stanovení výše zmíněné pokuty.

Od komisaře Špidly jsem očekával zejména jasnou odpověď na otázku, co udělá pro to, aby ČR žádnou pokutu neplatila. Ani po několika týdnech jsme se ale zatím odpovědi nedočkali. Chci věřit, že jde jen o zdržení a nikoli další důkaz toho, že sociální demokracie a její funkcinonáři akutní problémy naší země blahoskloně přehlížejí a ženou ji do dalších dluhů. Miliard na rozdávání skutečně nemáme.

Celé znění dopisu:

Otevřený dopis poslanců ODS v EP komisaři Vladimíru Špidlovi

Ve Štrasburku dne 27.9.2005

Vážený pane komisaři,

Evropská komise zahájila řízení o udělení pokuty České republice a čtyřem dalším novým členským státům ve věci tzv. nadlimitních zásob zemědělských produktů. České republice byla vyměřena pokuta ve výši 47 milionů euro, t.j. cca 1,5 miliardy Kč.

Rádi bychom se o důvodech, které vedly Evropskou komisi k tomuto postupu, dozvěděli více. S politováním však konstatujeme, že Evropská komise o svém rozhodování nepodává dostatečné informace. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme s následujícími dotazy:

1. Proč jste jako předseda vlády ČR podepsal nevýhodné znění smlouvy o přistoupení ČR k EU, které umožňuje udělovat pokuty ČR zpětně i za období před vstupem do EU?

2. Hlasoval jste v Evropské komisi pro pokutu ČR za tzv. nadlimitní zásoby? Můžete své hlasování občanům České republiky vysvětlit?

3. Co uděláte, aby Česká republika nemusela vyměřenou pokutu platit? Budete hlasovat pro definitivní udělení pokuty České republice?

Vážený pane komisaři,

věříme, že tento náš otevřený dopis přijmete s pochopením a vysvětlíte občanům České republiky své kroky jak ve funkci předsedy vlády ČR, tak také ve funkci člena Evropské komise.

S pozdravem

Jan Zahradil – předseda klubu poslanců ODS v EP

Milan Cabrnoch

Petr Duchoň

Hynek Fajmon

Miroslav Ouzký

Ivo Strejček

Nina Škottová

Oldřich Vlasák

Jaroslav Zvěřina