Aktuality

Bulharský Miroslav Sládek

Minulý týden proběhla v Evropském parlamentu velmi nestandardní událost. Při nominacích o ceny Parlamentu pro nejangažovanějšího poslance v určité oblasti byli obesláni všichni poslanci a pozorovatelé s nominací paní Lívie Járóky, mladé maďarské poslankyně. Na poměry Parlamentu je výjimečná nejenom tím, že je jí 32 let a patří tedy k nejmladším europoslancům a že se jedná o pohlednou dámu, ale asi hlavně tím, že je romského původu. V EP je tedy zřejmě jediným zástupcem této evropské minority.

Její nominace se setkala s relativně širokým a vesměs pozitivním ohlasem. Tou výraznou a negativní výjimkou se stala reakce bulharského pozorovatele zvoleného do bulharského parlamentu za stranu ATAK, což je extrémní pravicová bulharská strana. 26 let starý Dimitar Stoyanov zareagoval dlouhým dopisem, který rozeslal všem poslancům, všem pozorovatelům a asistentům. V dopise odsoudil tuto nominaci a svůj názor odůvodnil tím, že v jeho vlastní zemi jsou tisíce až desetitisíce daleko pohlednějších Romek. Následně přešel do velmi rasistického popisu toho, jak si lze v Bulharsku romskou dívku koupit, tu nejkrásnější až za 5.000 euro a to dokonce dívku ne starší 13-ti let. Ve svých útocích pokračoval tak, že se mu nezdá být tato dáma ani příliš štíhlá na to, v jaké bídě Romové v Evropě údajně žijí a že vypadá velmi málo podvyživená na to, co se o romském etniku tvrdí.

Neopomenul se negativně vyjádřit ani k jejímu věku. K útokům na věk ho zřejmě přivedla informace o tom, že tato europoslankyně v letošním roce obdržela maďarskou cenu pro mladého politika. Dle názoru bulharského pozorovatele lze za mladého politika považovat někoho do 26-ti let, popřípadě do 30-ti let, ale věk 32 let se mu zdál již příliš vysoký na to, aby se o ní dalo hovořit jako o mladém politikovi.

Tento dopis vyvolal bouřlivou reakci, kterou lze nejlépe popsat jako výbuch granátu. Všichni bulharští kolegové se razantně distancovali od těchto rasistických výroků a od celého tohoto klasického příkladu intolerance. Někteří poslanci písemně žádali prezidenta Parlamentu o zásah a ozvaly se výzvy bulharské straně, aby pana Stoyanova stáhla jako pozorovatele. Přestože se následně tento bulharský pozorovatel za své výroky omluvil a tvrdil, že chtěl pouze upozornit na tristní situaci, ve které Romové v Bulharsku žijí, jeho vysvětlení znělo velmi nepřesvědčivě a zanechalo silnou pachuť a negativní stopu nejenom na straně ATAK jako takové, ale také na všech bulharských pozorovatelích.