Aktuality

Český prezident v Evropském parlamentu

Ve čtvrtek 19. února vystoupil v Evropském parlamentu prezident České republiky. Nejednalo se o první vystoupení českého prezidenta v těchto místech, ale jednalo se o první vystoupení známého euroskeptika, Václava Klause. Tomu odpovídalo i obrovské napětí se kterým bylo jeho vystoupení očekáváno.

Již s předstihem se Bruselem šířily zprávy o připravovaných provokacích, zejména z frakce zelených, nebo zaručené informace o tom, jak jeho vystoupení Českou republiku poškodí a jak bude celá řeč provokativní a útočná. Dle mého názoru se ale pan prezident svého vystoupení zhostil na výbornou. Byl dostatečně provokující na to, aby zaujal, ale dostatečně smířlivý na to, aby si proti sobě nepobouřil více než polovinu přihlížejícího publika. Jeho vystoupení provázel střídavě pochvalný potlesk, střídavě bučení, včetně provokativních odchodů některých poslanců. První pochvalný potlesk se ozval již při zahájení prezidentova vystoupení, kdy se pochvalně zmínil o svém předchůdci Václavu Havlovi.

Závěrem ještě jedna poznámka. Český prezident se jako vytrénovaný a zkušený řečník zdržel jakýchkoli okamžitých reakcí. Kladné i kritické odezvy na svůj projev nechal vždy řádně doznít a z jeho tváře se dalo vyčíst, že si své vystoupení náležitě užívá.