Aktuality

Co přinese jarní zasedání Evropské rady?

Ve dnech 8. – 9. března bude zasedat Evropská rada a tentokrát se očekává, že hlavním tématem bude ekologie. Rada sice plánuje jednat o Lisabonské strategii, o vytváření nových pracovních míst v Evropě a o zjednodušení evropské legislativy, ale bude výrazně environmentálně zaměřená. Jedním z hlavních témat současnosti jsou klimatické změny a hlavně to, co může Evropa právě v boji proti klimatickým změnám udělat.

V minulém týdnu se také uskutečnil kulatý stůl organizovaný předsedou Evropského parlamentu Hansem-Gertem Poetteringem, kterého se účastnili i tři komisaři: Stavros Dimas, komisař zodpovědný za životní prostředí, komisař Andris Piebalgs zodpovědný za energetickou politiku Evropy a komisařka Neelie Kroes pověřená dohledem nad fungováním volného trhu a hospodářskou soutěží v Evropě. Za Evropský parlament jsem se jednání jako předseda výboru pro životní prostředí také zúčastnil, včetně několika kolegů, kteří se klimatickými změnami v minulém období zabývali.

Debata se nesla na téma „Co Evropa v oblasti ochrany před klimatickými změnami v současné době dělá“ a „Co může Evropa v této oblasti ještě udělat“. Největší část diskuse se týkala stávajících norem, které se klimatu dotýkají a těch, které jsou v současné době projednávány či připravovány k projednávání. Jsou to zejména zprávy o snižování emisí CO2 u osobních automobilů, zahrnutí letectví do obchodování s emisemi, monitorování a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot a omezení globálního oteplení na maximálně 2°C.