Aktuality

CO2 – hlavní téma příštích let

Jak jsem již minule slíbil, chtěl bych Vás průběžně seznamovat se zajímavými tématy, která potkávám při své práci předsedy výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Dnes bych zmínil jednu z nejdůležitějších problematik, kterou bude tento výbor projednávat v následujícím roce. Jedná se o snížení emisí CO2. Na základě množství dotazů na toto téma bych chtěl jen dodat, že CO2 na rozdíl od SO3 a NOX nemá přímý vliv na zdraví člověka, ale podílí se na celkovém oteplování planety.

Na celosvětové úrovni už došlo ke shodě o vlivu člověka na probíhající klimatické změny. Tuto skutečnost nelze přeceňovat, ale ani podceňovat. Proto vzniká v Komisi dokument, který se týká automobilového průmyslu. Tato norma se, zjednodušeně řečeno, bude zabývat snižováním emisí CO2 u osobních automobilů. I českými médii proběhl rozpor mezi komisařem Verheugenem, který má na starosti průmysl, a Dimasem zabývajícím se životním prostředím. Dimasovy požadavky byly samozřejmě mnohem přísnější, požadoval snížit hranici přípustných emisí až na 120 gramů/km. Pro představu, celkový průměr se v současnosti pohybuje přibližně na 164 gramech/km.

Přesto vše ukazuje na to, že bude snaha o snížení této stávající hranice, což je pro automobilový průmysl možné pouze za podmínky investování velmi vysokých dodatečných nákladů do výzkumu a vývoje. Např. zástupci automobilky Škoda prohlásili, že dosažení navrhované hranice by zdražilo jeden osobní automobil přibližně o 70.000,- Kč. Určitě jsem pro zlepšování životního prostředí, vzhledem však k tomu, že pozice Evropského parlamentu bývá velmi často přísnější – či ekologičtější než-li pozice Komise, máme se ještě při schvalování a případném přijetí této normy na co těšit.