Aktuality

Debata se studenty v Brně

Minulý týden jsem se pod záštitou společnosti EUTIS a za podpory Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Mezinárodního politologického ústavu a Studentské sekce Mezinárodního politologického ústava zúčastnil setkání se studenty v Brně.

Jednalo se o vysokoškoláky, kteří se zajímají o politiku a mezinárodní témata, což se projevilo na průběhu celé debaty. Tempo bylo od počátku svižné, dotaz střídal dotaz a celkově i rozsah témat byl poměrně pestrý. Cítil jsem, jak je znát, když se jedná o skupinu lidí, kteří se o dění kolem sebe, ale i to evropské zajímají.

Po stručném seznámení se s tím, co práce europoslance obnáší a o historii vzniku nové frakce ECR, následovaly dotazy. Ty se týkaly zejména fungování této nové frakce, možnosti prosazení politických názorů v rámci celého parlamentu (tj. zda je dostatečně silná), jak funguje rozhodování poslanců (tj. zda se řídí svým politickým přesvědčením nebo dostávají pokyny od svých národních stran) a také o lobbování, tedy jak často se s lobbováním poslanci setkávají, jak moc je ovlivňují bohaté a vlivné podnikatelké a průmyslové skupiny, které to např. z Čech jsou apod. A zajímavým a důležitým tématem také byla komunikace témat z Bruselu do členských států a zejména přiblížení EU občanům.