Aktuality

Dočasný výbor pro otázku klimatických změn

Dne 26. dubna na svém štrasburském zasedání plénum Evropského parlamentu také odsouhlasilo vytvoření nového dočasného výboru Evropského parlamentu, který se bude zabývat problematikou klimatických změn. V oficiálním prohlášení se hovoří o tom, že tento výbor vzniká jako odpověď na potřebu shromáždit a sladit stanoviska různých výborů věnujících se této problematice. Ale podle velmi významných šumů, které jeden kolega vtipně nazval „serious rumours“, probíhajících v kuloárech Evropského parlamentu je spíše nutno uspokojit některé významné poslance, kteří po „převolbě“ počátkem roku zůstali jaksi ve vzduchoprázdnu, tedy bez důležitého postu.

Nápad na vytvoření tohoto dočasného výboru pro otázku klimatických změn vzešel na půdě socialistické frakce a zřejmě skutečně za jeho vznikem stojí poměrně špatně skrývaná snaha vytvořit funkci pro poslance Sacconiho. Tento socialistický poslanec se více než pět let zabýval chemickou legislativou, proslavenou pod zkratkou REACH, kterou zpravodajoval. Poté, co REACH ukončil svou náročnou a vleklou cestu parlamentem, zůstal, jednoduše řečeno, bez práce. Socialisté při svém tažení za novým postem nenechali nic náhodě a ve snaze naplnit známé rčení o dvou mouchách a jedné ráně využili i uvolnění Karla Heinze Florenze (bývalého předsedy výboru ENVI) a nabídli Josefu Daulovi (šéfu politické skupiny EPP-ED) a tím tedy i celé lidové straně podporu Karla Heinze Florenze na post zpravodaje pro klimatické změny.

Nový výbor je sice ustanoven na 12 měsíců, ale již dnes je jasné, že jeho mandát bude trvat minimálně do konce tohoto funkčního období, tzn. do roku 2009. Nasvědčují tomu i nezvykle ambiciózní plány co se týče např. vytváření vlastního zajištění ze strany personálu a to i přesto, že podle zakládacího statutu nemá tento výbor legislativní pravomoc. Měl by pouze předkládat návrhy na budoucí integrovanou politiku Evropské unie, provádět různé analýzy, vytvořit myšlenkový trust a navštěvovat různá místa naší planety, kde se klimatické změny dají hodnotit.

Pro mě osobně jako předsedu výboru ENVI je celá tato záležitost velmi problematická. Cítím svou povinnost chránit kompetence výboru, nevytvářet další duplicitní orgány a velmi obtížně se proto smiřuji s myšlenkou, že tak setrvalá věc, jakou jsou klimatické změny, může být řešena pomocí dočasného výboru. Pouze budoucnost nám ukáže, zda se jedná o přínos v oblasti řešení problematiky změn klimatu či půjde jen o zajímavý post s pěkně znějícím názvem pod něčí jméno na vizitce.