Tiskové zprávy / Vyjádření

Dopis Davidu Černému

Vážený pane Černý,

dovolte mi, abych Vás tímto požádal o ponechání Vámi vytvořené plastiky Entropa na budově Justus Lipsius v Bruselu minimálně do doby skončení českého předsednictví. Ze svých vlastních zkušeností vím, že se Entropa stala živě diskutovaným a navštěvovaným dílem.

Také já nesouhlasím s nezodpovědným svržením vlády, které pomohlo především těm hlasům v Evropě, které tvrdily, že Česká republika svoji roli jako předsednické země nezvládne. Prosím, nedávejte těmto hlasům svým rozhodnutím odstranit Entropu do ruky další argument, který dále prohloubí negativní pohled na naši zemi.

Rozumím samozřejmě důvodům pro Vaše rozhodnutí a respektuji Vaši svobodnou vůli s tímto dílem naložit, Entropa je ale, stejně jako česká vláda, česká opozice nebo český prezident, vnímána v Bruselu jako součást České republiky a je součást toho, jak lidé v zahraničí naši zemi vnímají a posuzují.

Věřím, že svoje rozhodnutí ještě zvážíte a Entropa na budově zůstane minimálně do doby skončení našeho předsednictví. Věřím, že pomůžete naší zemi zachránit zbytky její důvěryhodnosti.

Se srdečným pozdravem

Miroslav Ouzký

Poslanec Evropského parlamentu