Aktuality

Dotazníky – zkáza poslance

Dnes se s Vámi podělím o další zajímavou zkušenost z práce poslance Evropského parlamentu. Již jsem si téměř zvykl, že dostávám desítky dotazníků z celého světa (zejména však z některého státu Evropy, popř. Spojených států amerických), nejčastěji od studentů, ale někdy i od vědeckých pracovníků nejrůznějších univerzit a nadací, kteří mne vyzývají k vyplnění dotazníků či průzkumů. Téměř vždy je připojena i informace, že dotazník zabere maximálně půl hodiny práce, bude čistě anonymní a jeho výsledky jistě přispějí ke zlepšení buďto politického prostředí nebo politické kultury jako takové či dokonce ke zlepšení práce poslance.

Dnes si zde dovolím odcitovat dopis, který je téměř šlehačkou na dortu, protože přesahuje rámec běžných dotazníků a žádá po mně jakousi spolupráci na vytvoření bakalářské práce:

Dobrý den, jsem studentem 3. ročníku UJEP, fakulty sociálně ekonomické se zaměřením na regionální rozvoj. V letošním roce pracuji na bakalářské práci na téma „Koncepce postavení regionálního článku v EU a jeho vývoj“. Chtěl jsme Vás požádat, zda byste mi mohl poskytnout nějaké materiály nejlépe v českém jazyce. Vaše pomoc by byla pro mě velkým přínosem při práci na této bakalářské práci. Pro upřesnění daného tématu zasílám strukturu mojí práce:

Struktura (obsah) práce: 1) Principy územního členění v členských zemích EU 2) Specifické rysy federativních států EU 3) Názory na další posílení vlivu regionů: Tlaky z Belgie, Deklarace ze Salamanky, Deklarace a výsledky konference v Krakově 4) Ústavní smlouva EU o regionech 5) Postavení a funkce Výboru regionů v EU 6) Zhodnocení hlavních výsledků aktivity Výboru regionů

Věřím, že mé žádosti vyhovíte a jsem s pozdravem.

Nejenom, že nejsem schopen vyplňovat dotazníky, které – kdybych na to přistoupil, mi zaberou až 30% času výkonu mandátu poslance, ale o to spíše nemám kapacitu ani čas na shromažďování podkladů, literatury, východisek či dokonce strukturování vlastní práce, ať se jedná o práci doktorskou, bakalářskou či jinou. Samozřejmě jsou informace, které lze získat pouze obtížně a někdy dokonce bez součinnosti konkrétního člověka je nelze získat vůbec, takových „jedinečných“ informací je však velmi málo. Dotaz, který jsem výše odcitoval (a jemu podobné) do takové skupiny ale zjevně nepatří. Opravdu bych chtěl na tomto místě apelovat na podobné tazatele – nezahlcujte čas ostatních dotazy na podklady a informace, které jsou snadno dostupné, ať již v knihkupectví s odbornou literaturou či na internetu. Ptejte se, prosím, až v okamžiku, kdy máte jasnou představu na co konkrétně se ptáte a zda jste vyčerpali vám dostupné možnosti získání vhodných podkladů. Ušetřený čas pak mohu použít tam, kde je poradit skutečně potřeba.