Články / interview
Zdroj: ČRo 1 - Radiožurnál, pořad: Stalo se dnes

EU probere možné změny pravidel schengenského prostoru

David ŠŤÁHLAVSKÝ, moderátor
——————–
Je potřeba měnit stávající pravidla fungování schengenského systému prostoru volného cestování bez hraničních kontrol v Evropské unii? Právě o tom teď přemýšlejí představitelé sedmadvacítky. Dnes se k tomu vyjadřovali ministři vnitra unijních států na mimořádné schůzce v Bruselu. Francie a Itálie totiž žádaly, aby bylo možné obnovit hraniční kontroly i v jiných případech, než jen když je ohrožena vnitřní bezpečnost nebo veřejný pořádek. Hostem Stalo se dnes je nyní europoslanec Miroslav Ouzký, dobrý večer.

Miroslav Ouzký, europoslanec
——————–
Dobrý večer.

David ŠŤÁHLAVSKÝ, moderátor
——————–
Pane poslanče, jaká je pravděpodobnost, že by Evropský parlament byl nakloněn znovuzavedení hraničních kontrol?

Miroslav Ouzký, europoslanec
——————–
Tak já nedomnívám, že by, že by došlo k něčemu, co lze nazvat znovuzavedení hraničních kontrol. Můžeme mluvit o případném rozšíření těch, těch pravidel a těch výjimečných možností, kdy je to bohužel na přechodnou dobu. Ale když si uvědomíme, že to, co se dnes děje v Itálii a děje se v severní Africe, takže s trochou tolerance dokonce splňuje ty základní normy, protože masivní vlna uprchlíků skutečně může, může narušit stabilitu a případně i bezpečnost některé země. Tam potom jde o právní výklad. Sem připraven debatovat a hlasovat i případně o tom, že se tyto normy mohou nějakým způsobem změkčit. Na druhou stranu si uvědomme, že schengenský prostor a volný pohyb osob je pravděpodobně nejvýznamnější výsadou, která, která potkala občany Evropské unie a která je k dispozici a tudíž by se neměla jen tak jednoduše omezovat.

David ŠŤÁHLAVSKÝ, moderátor
——————–
Nicméně o obnovení hraničních kontrol překvapivě uvažuje také Dánsko, které je poměrně daleko od Francie i od Itálie. Jak si to vysvětlit? Není to třeba, řekněme, jistý signál pro další země, aby se zpřísnila ta pravidla?

Miroslav Ouzký, europoslanec
——————–
Já se přiznám, že o tom dánském návrhu jsem se dozvěděl až dnes ráno, kdy byl prezentován dánským ministrem. Ale to vysvětlení, kterého se mi dostalo, je, ono je to mediálně trochu zkresleno. Dánové se rozhodli zpřísnit celní kontroly namátkovou kontrolou některých vozidel. Takže v žádném případě, jak tvrdí, nepůjde o pasovou kontrolu, tedy o tu policejní, o zavedení těch kontrol. Chtějí zavést něco, na co jsme například zvyklí poblíž německých, ale i českých hranic. To znamená, že budeme míjet vozy s nápisem „celní kontrola“, které mají právo zastavovat vozidla. Často se jedná o zastavování nákladních vozů a dodávek a kontrolovat obsah nákladu, nikoli že by se jednalo o paušální hraniční kontrolu v tom policejním smyslu slova.

David ŠŤÁHLAVSKÝ, moderátor
——————–
Upřímně řečeno, nepodlehla ale Evropská komise nebo Evropská unie tlaku právě Francie a Itálie, která řeší své vlastní interní problémy?

Miroslav Ouzký, europoslanec
——————–
No, tak on, přiznejme si trochu, že to není úplně jenom problém Francie a Itálie. To, co se… to, co se stalo, má dvě roviny. Každý stát, který vstupuje do schengenského prostoru, se zároveň zavazuje, že bude chránit svoji vnější hranici, teda vnější hranici schengenského prostoru tak, aby k neočekávaným migračním vlnám nedocházelo a to ta Itálie prostě nezvládla. Ta v podstatě porušuje svůj schengenský závazek. Ale na druhou stranu si přiznejme, že málokterý stát, který je geograficky uzpůsoben tak jako Itálie, by to, by to zvládnout mohl. Takže tam je to spíš na debatu o nějaké případně kolektivní pomoci.

David ŠŤÁHLAVSKÝ, moderátor
——————–
Ještě poslední otázka, kdy se bude o případných změnách v schengenském systému rozhodovat?

Miroslav Ouzký, europoslanec
——————–
Záleží na tom, co, co bude finální rozhodnutí dnešní rady, které bude jistě projednávat i komise a paní komisařka Ashtonová a záleží na tom, kdy ona tuto věc předloží k projednávání Evropskému parlamentu a Evropský parlament v této oblasti vlastní iniciativu má pouze asi takovou, že může předložit otázku k ústnímu zodpovězení či otázku k písemnému zodpovězení, jakousi obdobu těch českých interpelací, které známe ze čtvrtečních parlamentních odpoledni.

David ŠŤÁHLAVSKÝ, moderátor
——————–
Děkuji, tolik europoslanec Miroslav Ouzký, na slyšenou, hezký večer.

Miroslav Ouzký, europoslanec
——————–
Hezký večer, na slyšenou.