Tiskové zprávy / Vyjádření

Europoslanci ODS: Jednostranné klimazávazky poškodí podnikání a Evropu

Občanští demokraté v Evropském parlamentu souhlasí se zvyšováním energetické účinnosti, inovacemi a rozvojem nových technologií, jejichž druhotným efektem může být i pokles emisí CO2. V dnešním hlasování ale odmítli nesmyslné vyhlašování závazných kvót, zvyšování klimatických závazků a EU prosazovaný model tzv. bezuhlíkové ekonomiky. Kvóty ke stabilizaci klimatu nijak nepřispějí a budou mít devastující vliv na konkurenceschopnost České republiky i EU.

Plán Evropské komise na postupné snižování emisí oxidu uhličitého do roku 2050 o 80 procent ve srovnání s rokem 1990 vetovalo na začátku března Polsko. Evropský parlament přesto požaduje, aby Komise pokračovala v práci, navzdory členským státům. Unie by tak například měla stáhnout „významný počet“ emisních povolenek z trhu, aby zvýšila jejich cenu, nebo zahrnout do tohoto systému i dopravu.

„Podíl Evropy na celosvětovém objemu činí okolo deseti procent,“ vysvětluje europoslanec Miroslav Ouzký, člen výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu. „Bez globální spolupráce nemají jednostranně vyhlašované kvóty na změny klimatu a emise sebemenší vliv. I kdybychom se spokojili jen s indikativními cíli, dramaticky oslabíme růst a konkurenceschopnost.“

Europoslanec Evžen Tošenovský upozorňuje i na nebezpečí uměle vytvořené a dotačně živené ekonomiky, která by se v dlouhodobém horizontu stala zcela nefunkční.

„Tato politika může být účinná pouze za předpokladu, že ji budou provádět všechny státy světa, což není reálné,“ řekl po hlasování europoslanec Hynek Fajmon. „Pokud ji bude provádět pouze EU, tak to povede k prudkému zvyšování cen energií a zboží a odlivu kapitálu a pracovních míst z Evropské unie. V případě České republiky by tato politika vedla k prudkému růstu cen centrálně dodávaného tepla, které využívají cca 3 miliony českých občanů. Vedla by rovněž k dalšímu růstu ceny elektřiny, která již nyní ohrožuje konkurenceschopnost českého průmyslu. Přitom by tato politika prováděná pouze v rámci EU nepřinesla žádné reálné výsledky ve vztahu ke globálnímu objemu celosvětových emisí a nemohla by tedy nijak reálně přispět k odvrácení hrozby globálního oteplování,“ dodal Hynek Fajmon.

Europoslanci ODS také zdůrazňují, že jakékoli kroky na evropské úrovni musejí brát v potaz právo členských států na svůj vlastní energetický mix včetně jaderné energetiky.