Tiskové zprávy / Vyjádření

Europoslanecký klub ODS: Odmítáme kvóty pro ženy ve správních radách soukromých společností

Evropský parlament hlasuje také o zprávě o řízení evropských společností. Tato zpráva podporuje zavádění jednotných evropských pravidel pro řízení soukromých společností. Dotýká se rozhodování správních rad, jejich složení, jmenování ředitelů a předsedů správních rad, odpovědnosti jejich členů a mnoha dalších témat.

Poslanci ODS jsou přesvědčeni, že evropská regulace řízení soukromých společností nejen že není potřebná, ale je škodlivá a nepřijatelným způsobem omezuje svobodu podnikání.

Zpráva obsahuje mimo jiné i návrhy na stanovení kvót pro zastoupení žen a mužů v orgánech soukromých společností. Úkoluje Komisi, aby co nejdříve předložila kompletní aktuální údaje o zastoupení žen ve všech druzích společností v EU a hlavnĕ, aby navrhla do roku 2012 právní předpisy, zahrnující i kvóty, s cílem zvýšit zastoupení žen v řídících orgánech podniků do roku 2015 na 30 % a do roku 2020 dokonce na 40 %!

Poslanci ODS podporují rovné postavení žen a mužů ve všech oblastech. “Odmítáme nesmyslné kvóty a podobné umělé regulace. Správnou cestou k tomu, jak pomoci ženám, je vytvoření takového prostředí, ve kterém mohou ženy i muži spojit svou pracovní kariéru s péčí o rodinu. Na prvním místě je to zásadní změna pracovního práva, podpora částečných pracovních úvazků, klouzavé pracovní doby, práce z domova a dalších moderních forem vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Flexibilní pracovní právo otevře cestu k zaměstnávání nejen rodičů, ale i osob zdravotně postižených nebo starších pracovníků,” uvedl Milan Cabrnoch, který je mluvčím konzervativní frakce pro zaměstnanost a sociální politiku.

Poslanci ODS zprávu o řízení evropských společností nepodpoří.