Aktuality

Evropa – dar ČR při příležitosti českého předsednictví

Třetí únorový týden se v Evropském parlamentu konalo společné parlamentní shromáždění představitelů obou komor českého parlamentu společně s poslanci Evropského parlamentu. Tato předem plánovaná akce v rámci českého předsednictví byla okořeněna aktuálním tématem – „Jak dále se stávající finanční krizí“. Finanční krize je jedním ze vstupních dárků, daných do vínku našemu předsednictví a jako snad jediný pozitivní náhled na ni by mohl být, že kvůli hodpodářským problémům, kritické situaci v Gaze a starostem s dodávkami plynu, české předsednictví neproplyne kolem bez povšimnutí.

Na společném parlamentním shromáždění v Bruselu vystoupil nejen premiér Mirek Topolánek, ale i předseda Evropské komise José Manuel Barroso, a samozřejmě také představitelé všech zastoupených parlamentních těles. Při příležitosti této události se Česká republika připojila k zemím, které darovaly EP nějaký předmět, jako připomínku něčeho, pro tu kterou zemi, důležitého. Můžeme kritizovat na fungování EU mnoho věcí, ale historicky první předsednictví ČR si nějaké to připomenutí jistě zaslouží.

Prvním ryze českým uměleckým artefaktem se tak v prostorách nově otevřených budov EP stala kopie středověkého obrazu s názvem Evropa. Zobrazuje středověkou mapu Evropy v provedení ženy. Vlastní slavnostní odhalení tohoto obrazu vyvolalo nebývalý zájem veřejnosti i médií. Nutno přiznat, že tento nezvyklý zájem byl s největší pravděpodobností podmíněn dnes již slavnou Entropou, která byla, jako vládní dar, odhalena v budově Rady. Možná, že zvědavci očekávali něco podobně šokujícího a skandálního. Češi totiž svým specifickým humorem začínají být v unii pověstní.

Zklamání nad tím, že se žádný skandál nekoná jsem ale nakonec na tvářích těch, kteří se odhalování zúčastnili, nezaznamenal. Obraz je replikou skutečného uměleckého díla ze středověku, jehož originál je uložen ve Strahovské knihovně. A můj názor? Tento dar se mi zdál vhodným a přiměřeným místu i situaci a Česká republika se za něj stydět určitě nemusí.