Články / interview
Zdroj: Mladá Fronta DNES

Evropa se chystá častěji kontrolovat hranice

Schengen je druhý evropský projekt po euru, který dostává trhliny. Kontroly na hranicích se totiž budou zavádět častěji než dosud. Třeba v momentě, kdy některá země na kraji EU neuhlídá své vnější hranice jako nyní Itálie, Malta nebo Řecko.
Evropská komise včera oznámila, že navrhne rozšířit důvody pro opětovné zavedení hraničních kontrol.
Reagovala tak na žádost zejména Francie a Itálie, které si nevědí rady s přistěhovalci z Afriky a chtějí být připravené na ještě větší příliv imigrantů. Nyní je možné kontroly na hranicích v schengenské zóně obnovit ve chvíli, kdy existuje vážná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost země. Může jít o sportovní utkání, na které míří nebezpeční fanoušci, nebo vrcholné politické srazy, na něž míří demonstranti.
Konkrétní důvody teprve Komise vypracuje a dá ministrům vnitra a premiérům ke schválení během května a června. „V zájmu udržení stability prostoru bude potřebné vzít v úvahu možnost dočasného zavedení omezených kontrol na vnitřních hranicích za výjimečných okolností, jako je například situace, kdy se část vnějších hranic neočekávaně dostane pod obrovský migrační tlak,“ řekla včera eurokomisařka pro přistěhovalectví Cecilia Malmströmová. Zdůraznila však, že obnovení kontrol bude jen výjimečné a dočasné.
„Krize v severní Africe ukázala, že schengenský systém vyladit potřebuje,“ řekl ČTK šéf klubu ODS v Evropském parlamentu Miroslav Ouzký. „Členské státy Evropské unie musí mít možnost rozhodovat, zda na svém území uprchlíky přijmou, nebo ne. Nesmí však být dotčeno právo občanů evropských států na volný pohyb. Schengenský prostor bez hranic má pro nás obrovskou hodnotu,“ dodal europoslanec. Francie se potýká s přílivem 25 tisíc Tunisanů, kteří připlouvají na loďkách nejčastěji na blízký italský ostrov Lampedusa a odtamtud míří za příbuznými do Francie. Když se dostanou ven z táborů na Lampeduse, v cestě jim fakticky nestojí žádná administrativní bariéra. Navíc se Italové, naštvaní nezájmem zbytku Evropy, rozhodli jednostranně uprchlíkům udělovat víza do Schengenu, a pustit je tak dále s dokumenty v ruce.

***

FAKTA

Schengenský prostor

Zóna, ve které se lidé mohou pohybovat bez větších kontrol.
Nyní v něm žije více než 400 milionů obyvatel 25 zemí. Je to 22 zemí z EU a tři země stojící mimo Unii: Norsko, Švýcarsko a Island.
Bokem stále stojí Kypr, Irsko a Británie. Do Schengenu míří Bulharsko a Rumunsko.
Rozšíření o poslední dva se vzdaluje i po nové zprávě Europolu, která ukazuje, jak přes tyto země proudí do EU organizovaný zločin.