Tiskové zprávy / Vyjádření

Jaderná energetika je nevyhnutelná

Energetika je klíčovým oborem národního i světového hospodářství. Ve spojení s přirozenými požadavky členských států na snižování CO2 v ovzduší a zajištění energetické nezávislosti je jaderná energetika jediný alternativní zdroj, který je bezemisní, a který zároveň dokáže pokrýt energetickou spotřebu budoucí lidské civilizace. Je pochopitelné, že tepelné elektrárny jsou naší nezbytnou součástí a jejich využití je dlouhodobě nepostradatelné, přesto v rámci tohoto komentáře se zaměřuji na důvody, které podporují využití jádra, jako budoucí, ekologický a dostatečně výkonný zdroj energie.

Současná jaderná energetika šetří životní prostředí eliminací asi 2,4 Gt CO2/rok. Pokud porovnáme dopady uhelných a jaderných elektráren na životní prostředí, výsledky jsou velmi významné. Uhelná elektrárna o ekvivalentním výkonu 1000 MWe spotřebuje ročně 2 až 6 milionů tun paliva (podle typu uhlí) a vyprodukuje 6,5 milionu tun CO2. Naproti tomu bezemisní jaderná elektrárna o výkonu 1000 MWe spotřebuje ročně jen 35 t paliva. Jen v Evropské unii ušetří jaderné elektrárny asi 700 miliónů tun CO2 ročně, tedy asi tolik, co ročně vypustí všechna soukromá auta členských států.S přihlédnutím k faktu, že pro vodní elektrárny nemáme podmínky, uhelné elektrárny vyžadují fosilní palivo a významně znečišťují životní prostředí. Sluneční a větrné elektrárny můžeme chápat jako vhodný doplněk, nikdy ale nebudou řešit základní energetické zatížení. Proto je jaderná energie nejlepší alternativní zdroj, pokud chceme spojit ekonomiku z ekologií.

Není se čeho bát

Hledal jsem odpověď, proč má jaderná energie tolik odpůrců a proč se mnoho evropských států staví proti výstavbě jaderných elektráren. Je to z důvodu nedostatku informací nebo se jedná o následky a medializování 23 let staré havárie v Černobylu? Nebo se jedná o následek politické hry o moc, kdy se z jaderné energie udělá strašák obyvatel, a následné potlačování strašáka přináší důležité hlasy pro vládní stranu při volbách? Skoro si myslím, že je to kombinace všech těchto faktorů, ale podívejme se na věc z druhé strany, pohledem reálným. Jaderná energie je tzv. bezemisní. To znamená, že neznečišťuje ovzduší, tak jako uhelné elektrárny. Dvě třetiny loni vyrobené elektřiny u nás pochází právě z uhelných elektráren, pouhá třetina pochází z jádra.  A nyní se zamysleme nad výsledky nejnovější studie Evropské unie, která říká, že následkem znečištění ovzduší každým rokem zemře 310 tisíc obyvatel členských států.  Představte si tak, že na následky znečištění ovzduší každý rok, co do počtu obyvatel zmizí z mapy jedno město, svojí rozlohou podobné třeba Ostravě. A to porovnejme s následky havárie, která nás straší, vytváří v nás odpor pro jadernou energii, ale havárii, které lze díky moderním technologiím velmi dobře předcházet a rizika minimalizovat.

Je zřejmé, že znečišťování ovzduší neprobíhá pouze uhelnými elektrárnami, ale jejich podíl na celkovém znečištění je značný. Dle průzkumu ekologického Hnutí Duha vyprodukuje česká elektrárna v Prunéřově u Kadaně za rok více plynu CO2, než všechna česká osobní auta dohromady. Jedná se tedy o skutečně jedinou cestu k nezávislosti a ke zdroji, který by dokázal pokrýt energetickou spotřebu budoucí lidské civilizace s plněním závazků Evropské unie o snižování limitů CO2 v ovzduší.

A stejně tak, jako se po prvním nepodařeném letu do vesmíru nepřestalo létat a vynášet družice na oběžnou dráhu, tak já podporuji, i přes neúspěch v Černobylu, jadernou energii.  Podporuji výzkum využití jaderného odpadu, a dostavbu bloků jaderné elektrárny Temelín, stejně tak jako podporuji rozvoj jaderné energie, jako zdroj elektřiny pro státy Evropské unie.