Tiskové zprávy / Vyjádření

Jak je na tom Evropa v boji proti epidemiím?

„Evropa potřebuje efektivní systém obrany pro případy vzniku pandemických onemocnění jako je SARS nebo ptačí chřipka“ uvedl svoji zprávu na půdě Evropského parlamentu poslanec Miroslav Ouzký (ODS), místopředseda Výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví. Podle Miroslava Ouzkého je potřeba zlepšit operatibilitu a flexibilitu dostupných nástrojů pro případ vypuknutí epidemií. „Bez kvalitního přenosu informací není možná kvalitní péče. V době elektronické komunikace musíme využívat všechny nástroje k ochraně veřejného zdraví“ řekl Miroslav Ouzký. Evropský parlament dnes podpořil stanovisko českého europoslance během plenárního zasedání ve Štrasburku.

Ochrana zdraví patří do dikce národních států, ochrana veřejného zdraví je silným tématem Evropské unie. A zde je nutné zajistit, aby kanály Evropské unie nebrzdily, ale naopak akcelerovaly ochranu obyvatelstva. „Český hygienik musí přesně vědět, zda získané informace má posílat do Ženevy, sídla Světové zdravotnické organizace, anebo Stokholmu, kde sídlí Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. Mezistupeň v podobě EU nesmí být na úkor prodlení či ztráty informací. Evropská komise by měla navrhnout transparentní a jasně daná pravidla“ řekl Miroslav Ouzký.

„Aktivní podpora zemí sousedících s EU je jednou z nutných prevencí. Například investice do očkovacích látek v Maroku může zamezit případnému šíření epidemií do Španělska. EU si musí vytýčit realistické cíle, jedním z nich je připravenost, funkčnost a operativnost varovných systémů“ řekl Miroslav Ouzký.