Články / interview
Zdroj: Mladá Fronta

Jen další skrytá podpora zemědělců v EU

Nedávné rozhodnutí Evropské komise o zavedení režimu certifikace pro všechny druhy biopaliv dává členským státům EU kontrolu nad dodržováním kritérií udržitelnosti biopaliv. Avšak za touto na první pohled ctnostnou myšlenkou, která by měla zajistit, aby suroviny na výrobu biopaliv nepocházely z lesů či nedávno odlesněných oblastí, se skrývá opět další z nesmyslných podpor evropských zemědělců.
Nejen že certifikace nebude schopna naplnit záměr EU, tedy ochránit deštné pralesy, odvodněná rašeliniště a podobně, ale bude deformovat již tak specifické evropské zemědělství, které je silně závislé na dotacích. Namísto uplatnění přebytků ze zemědělské činnosti či z ladem ležících zemědělských území (…) budeme místo potravin záměrně pěstovat výnosnější „biopalivo“ (…)
Miroslav Ouzký