Aktuality

Kanadská víza

Vždy jsem měl trochu pochyby o jednom z institutů legislativní práce europoslance – o tvz. písemném prohlášení. Jedná se, zjednodušeně řečeno, o možnost, aby europoslanec nebo skupina poslanců, mohla požádat evropské exekutivní instituce jako je Komise nebo Rada, aby v případě, že mají potřebu řešit nějaký problém, který se může týkat čehokoli od lovu tuleňů po utlačování žen v Afghánistánu, tyto instituce konaly a problém byl řešen.

V každém konkrétním případě dojde k sepsání prohlášení a začíná běžet tříměsíční lhůta, kdy je nutné nasbírat dostatečný počet podpisů, tj. podpis  nadpoloviční většiny všech poslanců Evropského parlamentu. Zjišťuje tím, zda Parlament takové téma a návrh jeho řešení podporuje. Jestliže se během stanovené doby dostatečný počet podpisů nenasbírá, písemné prohlášení padá pod stůl. V opačném případě se jím musí Komise či Rada zabývat.

Tento týden se podařilo vybojovat pro Českou republiku významnou věc – získání dostatečné podpory pro písemné prohlášení se symbolickým číslem 89, které se týkalo znovuzavedení kanadských víz pro občany České republiky. Vznik prohlášení iniciovala europoslankyně Zuzana Roithová a já jsem na něm spolupracoval a za frakci ECR jej spolupodepsal. Přesto jsem byl od počátku trochu skeptický, zda toto téma, které trápí snad jen české poslance, a to dokonce ani ne všechny, získá dostatečnou podporu zbytku Evropy.

Prohlášení bylo koncipováno jako výzva Radě a Komisi, aby v této věci konaly. Podle stávající evropské legislativy má česká vláda svázané ruce, nesmí zavést reciproční opatření v rámci jednotné zahraniční politiky EU a může pouze doufat, že se jí Evropská Rada zastane. To, že podání prohlášení má nějaký efekt, jsem kupodivu poznal velmi záhy. Navštívil mě kanadský velvyslanec při Evropské unii a začal mi vysvětlovat kanadskou pozici a žádat jisté změkčení obsahu, stažení mého podpisu nebo nejlépe celého písemného prohlášení.

Naším požadavkem bylo, aby v případě, že Kanada svou vízovou politiku nezmění, byla zablokovaná obchodní dohoda mezi Kanadou a Evropskou unií na úrovni Rady. Celá akce přinesla své ovoce i na českém ministerstvu zahraničí. Místopředseda vlády a ministr zahraničí informoval, že tato aktivita vyvolala nebývalou odezvu kanadské strany. Nezbývá než doufat, že se vše brzy vyřeší a víza do Kanady budou pro nás zrušena.