Aktuality

Kdo všechno v Evropě může pečovat o dítě?!

Typicky evropské bylo začátkem března závěrečné hlasování pracovní skupiny pro Lisabonskou strategii Evropského parlamentu. Téměř humorným se stal fakt, že Evropský parlament se stává obětí své strategie rovnosti pohlaví – tzv. Gender equality, která slaví vítězství na všech frontách a je v současnosti velmi populární, v konečném důsledku se však staví proti těm, kterým by měla prospět, tedy proti ženám.

V jednom ustanovení připravované směrnice Lisabonská pracovní skupina vyzývá Evropskou komisi a Radu, aby zajistila kvalitní podmínky pro ženy, které pečují o děti a těmto ženám bylo zároveň zajištěna možnost kvalitního rodinného života, péče o děti a účasti v pracovním procesu. Paradoxnost celé situace vyzní i v českém jazyce, budu však uvádět i anglickou verzi, pro zachování autentičnosti. Slovní spojení women caring for children (tedy ženy starající se o děti) bylo nejprve zpřesněno a nahrazeno women and men caring for children (ženy a muži starající se o děti), protože to nemusí být vždy pouze žena, kdo pečuje o dítě! Následně přišli další s nápadem změnit tak dlouhé a kostrbaté slovní spojení a navrhli, že by mohlo být místo toho lepší parents caring for children (rodiče starající se o děti).

Výsledkem byla dlouhá debata, zda to vždy musí být rodiče dítěte, zda-li to nemůže být jen jeden rodič nebo zda-li to nemohou být matky samoživitelky a závěrem vyplynulo, že ani tento výraz není vhodný a může ve výkladu působit potíže. Nikoho ani nenapadlo použít slovíčko men ve významu lidé, protože to pro mnohé zní skutečně velmi maskulinně a padl návrh, proč nepoužít slovo people (tedy lidé starající se o děti). V tomto znění nakonec v hlasování celá věta prošla, přes protesty anglicky mluvících zástupců v Lisabonské skupině, kteří oponovali, že toto spojení zní pro rodilého mluvčího velmi směšně, protože people je slovo, které se používá spíše pro lid nebo národ a že to je slovíčko, které by v úzkém spojení s péčí o děti těžko někdo použil.

Dovedu si představit single parents, biological parents, legal parents a všechny ostatní typy rodičů a rodičovství, ale people caring for children je zřejmě ukázkovým výsledkem velmi nestandardního přístupu Evropského parlamentu k gender equality.