Tiskové zprávy / Vyjádření

Klimatický balíček

Dnes Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin hlasoval o třech důležitých normách z tzv. klimatického balíčku. K hlasování bylo předloženo téměř 1200 pozměňovacích návrhů. Největší názorová nejednotnost se projevila v politické skupině EPP-ED, kde začal, zřejmě i pod vlivem světové hospodářské krize, vítězit realismus o hospodářských možnostech Evropy. Tento pohled se zřejmě odrazil i v návrhu na sto procent volného rozdělení povolenek na emise skleníkových plynů při spuštění celého programu. Hlasování o tomto bodu bylo jmenovité a nebyla pro něj získána většinová podpora.

Předseda ENVI výboru Miroslav Ouzký k hlasování řekl: „Celé hlasování dopadlo tak, že dvacet členů výboru hlasovalo proti závěrečnému schválení zprávy, které bylo po jménech a elektronicky. A co to znamená pro náš průmysl?! Kompromis, který byl dosažen, sice posouvá drobným způsobem návrh Komise k něčemu trochu více přijatelnému pro energeticky náročná průmyslová odvětví, ale dopad na energetiku jako takovou zůstává beze změny. Nepodařilo se prosadit žádný návrh, který by například zvýhodňoval elektřinu používanou v železnicích nebo dopravě obecně. Nebylo přijato ani výraznější odsunutí zahájení celého programu.“

Na dotaz, jak odhaduje následný vývoj poslanec Ouzký odpověděl: „Další hlasování o ETS proběhne s největší pravděpodobností v prosinci tohoto roku na plénu. Toto hlasování nemusí sledovat závěry z hlasování ve výboru ENVI. Podle četných reakcí lze očekávat, že, řekněme, uskupení realističtěji smýšlejících poslanců bude mít širší základnu než ve výboru pro životní prostředí“.