Aktuality

Konference Shanghai

Jak jsem minulý týden avizoval, ve dnech 12. – 16. listopadu jsem měl možnost zúčastnit se konference, která má již několikaletou tradici a pod názvem Challenge Bibendum ji organizuje koncern Michelin. Během této konference se projednávají nejrůznější témata týkající se dopravy, nejnovějších výzkumů v automobilovém průmyslu a dopadů na životní prostředí.

Tentokrát se největší prostor ponechal tématům jako je trvalá udržitelnost dopravních systémů, zvláště ve velkých městech s aspekty na dopady životního prostředí, klimatickým změnám, alternativním způsobům dopravy nebo alternativním pohonům osobních automobilů. Akce byla sponzorována mnoha světovými automobilovými značkami, palivovými koncerny, dopravci či výrobci pneumatik a její součástí byla i výstava alternativních pohonů automobilů a inteligentních systémů pro dopravní management ve městech.

Pro mne osobně byl velmi zajímavý přístup Číny a to i s ohledem na to, že již podruhé tuto akci v Šanghaji pořádala a záštitu nad celou konferencí převzal čínský ministr pro vědu, výzkum a technologie. Jistou zvláštností tohoto ministra je jeho dvacetileté působení ve společnosti Audi v Evropě. Doposud jsem podporoval hojně rozšířený názor, že co zmůže Evropa, pokud gigant jako je Čína se do procesu ochrany životního prostředí nejenže nezapojí, ale stále více a více svůj podíl na celosvětovém znečištění zvětšuje. Je příjemné zjistit, že tomu tak zcela není a že i Čína se snaží zapojit.

To vše říkám s vědomím, že Šanghaj nerovná se Čína, ale je spíše jakousi její výkladní skříní – či alespoň jednou z nich. Představme si aglomeraci se 14 miliony obyvatel (tedy téměř jako bývalé Československo), kde na komunistických základech politici autonomní na centrální vládě spouští moderní reformy v oblasti zdravotnictví, sociálních systémů, zároveň prodělá obrovský stavební a technologický boom a k tomu všemu se také velmi intenzivně věnuje životnímu prostředí.

Zřejmě je to logické. Prudký a naprosto nepředstavitelný rozvoj tohoto místa připomíná Tokyo v šedesátých letech. Ulice jsou zamořeny zplodinami z automobilů a nezbytnost tuto situaci řešit vede ke vzniku nejrůznějších projektů. Za zmínku snad stojí projekt moderního bydlení pro nadcházející tisíciletí, který se staví jako experimentální město s experimentální dopravou.