Aktuality

Kroky Davida Ratha nás vzdalují od Evropy

Nástup Davida Ratha do funkce ministra byl na první pohled razantní a právem mohl u mnoha lidí vyvolat dojem, že to půjde pod jeho vedením ve zdravotnictví k lepšímu. Bohužel, kroky, které stihnul za tu dobu podniknout, k lepšímu nevedou ani náznakem.

Právě projednávaný zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o veřejných ústavních zdravotnických zařízeních či různé ministerské vyhlášky obsahují úpravy legislativy, které ve svém důsledku povedou ke zhoršení zdravotní péče a snížení dostupnosti péče pacientům.

Ministr Rath tak stejně jako mnoho jeho předchůdců projevuje bezradnost nad problémy stávajícího zdravotnictví a neexistenci jasnější představy o celkové reformě zdravotního systému. I přes velkou mediální pompu, s níž svá jednotlivá rozhodnutí prezentuje, je stále zřetelnější, že nás svými rozhodnutími stále více vzdaluje trendům, které v současnosti ovlivňují zdravotní systémy v zemích Evropské unie. Zatímco v Evropě se hledá cesta k efektivnímu přenosu informací mezi lékaři navzájem a mezi lékaři a pacienty, David Rath chce rušit funkční systém elektronických zdravotních knížek. Pokud budu obviněn, že hájím tento projekt díky svému spoluautorství, musím zdůraznit, že obdržel nejenom cenu elektronického zdravotnictví EU, ale v loňském roce i cenu Světového sumitu informační společnosti jako nejužitečnější produkt v oblasti zdravotnictví.

Kromě toho se ministru Rathovi povedlo vyhnat lékaře ze záchranek, zdražit léky, lékárníky vehnat do stávkové pohotovosti, odvolat jednoho z nejlepších kardiochirurgů Evropy a netají se záměrem snížit počet zdravotnických zařízení o 20%. Jestliže toto není omezení dostupnosti a kvality lékařské péče, pak zřejmě žijeme s panem ministrem každý na jiné planetě.

Dopady Rathových kroků si tak v tuto chvíli možná plně neuvědomují ani sami lékaři. Vždyť potíž s orientací v legislativní změti zdravotních norem mají dnes i erudovaní právníci.

Také proto jsme se společně s kolegou Milanem Cabrnochem rozhodli, že zorganizujeme sérii seminářů s cílem rozvinout a prohloubit veřejnou diskusi o aktuálních změnách ve zdravotnické legislativě a jejich dopadech do praxe. Akce bude primárně určená zdravotnické veřejnosti v daném regionu, vítáni ale budou i všichni zájemci z řad široké veřejnosti, kterým není osud českého zdravotnictví lhostejný. Aktuální informace naleznete na mých stránkách pod hlavičkou celé akce „Čelíme společným výzvám – české zdravotnictví v evropských souvislostech.“