Aktuality

Kvótované ženy v mezinárodní politice

Jedním z poměrně kontroverzních témat, o kterém se hlasovalo minulý týden na štrasburském plénu, byla zpráva paní A. M. Gomese pod názvem „Ženy v mezinárodní politice“. Téma, se kterým se v současnosti potkáváme nejen v domácí politice, se dostalo na pořad jednání také v Evropském parlamentu. A jak už bývá dobrým zvykem, v EP se ani sebeabsurdnější zprávy nezamítají, nýbrž se jejich obsah upravuje. Otázka pohlaví a ochrany žen je důležitým tématem současné evropské politiky a často se v pozornosti vyrovnává takovým tématům jako je ochrana přírody či zvýšení sociálních jistot evropského občana. Zřejmě také proto si žádná frakce nechtěla zadat tím, že by celou zprávu shodila ze stolu.

Tou pověstnou výjimkou se při tomto hlasování stala politická skupina EPP-ED. Nejenže nachystala nejvíce liberalizujících pozměňovacích návrhů vedoucích k odstranění těch nejbrutálnějších pozitivních diskriminací v celé zprávě, ale také byla tato frakce rozhodnutá, že v případě, kdy by nebyly na plénu tyto návrhy přijaty, by hlasovala proti této zprávě jako celku. Nakonec se podařilo všechny klíčové změny prohlasovat. Mezi ty nejkřiklavější problematické okruhy patřilo například doporučení k provedení změn v legislativě všech národních států, aby v ústavě zakotvily protekcionalistická opatření ve prospěch žen, nebo paragraf, který stanovil znění zákona týkajícího se této problematiky a nařizoval ho zakomponovat do legislativy členských států a také lze zmínit přímý požadavek na zavedení minimálních kvót pro ženy v národní či evropské politice. Zpráva nakonec zůstala svým obsahem pouze proklamativní, obroušená od uvedených hrubostí, a méně významná. Přesto bylo její přijetí přivítáno obrovským aplausem.

Chtěl bych na tomto místě zdůraznit, že já osobně jsem proti jakékoliv formě pozitivní diskriminace a zásadně nesouhlasím se stanovováním kvót pro pohlaví, minority, osoby rozdílné barvy pleti, či různé sexuální orientace a to nejen v politice. Jsem přesvědčeným zastáncem občanského principu a osobních kvalit každého, bez ohledu na výše popsané. Snad i proto byli zástupci ODS, jako jedni z mála, v závěrečném hlasování proti této zprávě. Považujeme ji za příklad dalšího zaplevelení evropského právního řádu.