Aktuality

Lepší rok pro EU

Evropská unie má rozpočet. Je to dobrá zpráva pro každého, kdo věří v umění politického kompromisu. Toho totiž tentokrát evropští politici se skřípěním zubů skutečně dosáhli. Ačkoliv mohu mít k některým jeho částem připomínky, je to dobrá zpráva i pro mě. Pozitivní jsou pak i první prohlášení představitelů Rakouska, které se ujalo předsednictví Unie na další půlrok. Vítám především slova o tom, že je třeba v příštím roce dokončit diskusi o směrnici o službách, jejímž přijetím bude naplněn jeden z podstatných základů evropské myšlenky.

Evropské unii proto přeji, aby pro ni byl rok 2006 úspěšný, a nám všem přeji, aby se nám v ní v příštím roce žilo lépe a spokojeněji.

Vám všem krásné vánoční svátky,

Miroslav Ouzký