Aktuality

Mezinárodní zdravotní řád

Jak jsem již zmínil minulý týden ve svém přivítání po prázdninách, připravoval jsem a předkládal zprávu, která se česky jmenuje Mezinárodní zdravotní řád (anglicky: International Health Regulations). O této zprávě pak bylo tento týden hlasováno na plenárním zasedání ve Štrasburku.

Tato norma, která na první pohled vypadá spíše technicky, se snaží vymezit minimální nezbytnou komunikaci mezi Světovou zdravotnickou organizací (WHO) na straně jedné a členskými státy EU. Přestože má Evropská unie ambice k ochraně veřejného zdraví a k tomuto účelu jsou vyčleněny i finanční prostředky, z pohledu práva jí tato oblast přísluší pouze částečně. Zdravotnictví totiž zůstává v pravomoci národních států. Ač jsem zastáncem spíše decentralizovaného přístupu, v otázce epidemií a pandemií bych úlohu Evropské unii neopomíjel.

Ve své zprávě jsem se snažil soustředit na tři základní oblasti. Ta první se týká, stručně řečeno, pořádku v pravomocích a komunikaci. Jestliže existuje Evropská agentura pro kontrolu nemocí (sídlo ve Stockholmu), jestliže máme Evropské centrum Světové zdravotnické organizace (Ženeva), proč nevyužijeme potenciál těchto center a nedohodneme vzájemnou komunikaci v pomyslném trojúhelníku národní vlády – Agentura pro kontrolu nemocí – Světová zdravotnická organizace. Vždyť co je horšího v situacích, kdy je potřeba reagovat v hodinách či minutách, než špatná a nefunkční komunikace?!

Druhá oblast, které jsem se věnoval, je pomoc našim sousedům za hranicemi Evropské unie. Infekční onemocnění a jejich nekontrolované šíření jsou hrozbami po celém světě a je nutné si uvědomit, že investice do zvládnutí situace například v Maroku nebo v Turecku či na Ukrajině se nám ve svém důsledku velmi vyplatí.

Posledním tématem, které jsem do své zprávy zapracoval, je otázka využití moderních informačních technologií v oblasti medicíny. Není to poprvé, co apeluji na to, abychom už konečně v 21. století – ve století informačních technologií – začali tyto technologie pro potřeby zdravotnictví využívat. Je až tristní, když standardní pomůckou lékaře při vyplňování infekčního hlášení o zjištění nové, často nebezpečné a urgentní infekce stále zůstává psací stroj a formulář s červeným pruhem.