Aktuality

Ministr Rath nemluví pravdu

Z důvodu mediálního útoku ministra zdravotnictví Davida Ratha na mě a kolegu Milana Cabrnocha v souvislosti se společností IZIP jsme cítili potřebu uvést jím citované informace na pravou míru. Celý text tiskového prohlášení si můžete přečíst níže:

Reakce na prohlášení ministra Davida Ratha k IZIP

Zásadně odmítáme tvrzení ministra Ratha o neúčelnosti projektu elektronických zdravotních knížek a vyzýváme ho, aby své osobní nepřátelství vůči našim osobám a ODS nepřenášel na tento všeobecně užitečný projekt. Elektronické zdravotní knížky zlepšují péči o pacienty, díky využití v záchranné službě pomáhají zachraňovat životy a výrazně omezí plýtvání finančními prostředky ve zdravotnictví.

Odmítáme snahu ministra D. Ratha zneužít pro pošpinění ředitelky VZP ČR Jiřiny Musílkové projekt a společnost IZIP. Ministr Rath nemá pro svá tvrzení žádné důkazy a dobře to ví. Přesto opakovaně zveřejňuje nepravdivá obvinění, nepodložená podezření a vědomě překroucené informace.

Není pravda, že spolumajitelem společnosti IZIP s.r.o. je MUDr. Milan Cabrnoch a ministr D.Rath to dobře ví. Každý se o tom může přesvědčit na www.justice.cz . MUDr. Milan Cabrnoch není spolumajitelem společnosti IZIP od jara roku 2001. MUDr. Milan Cabrnoch opustil společnost dříve, než tato začala spolupracovat s VZP CR, a to proto, aby předešel možným spekulacím o konfliktu zájmů, protože v té době byl členem Správní rady VZP ČR.

Dnes je MUDr. Milan Cabrnoch předsedou rady projektu IZIP. Tato funkce je neplacená. Rada projektu je nezávislý odborný poradní orgán, který vytvořili řešitelé projektu IZIP s cílem zajistit naprostou transparentnost projektu pro veřejnost. Členy Rady projektu jsou či byli například i MUDr. Milada Emmerová, předsedkyně Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR a později ministryně zdravotnictví, MUDr. Rostislav Čevela, poslanec za ČSSD, náměstek ministryně zdravotnictví Součkové, člen Správní rady VZP ČR a nyní poradce ministra Škromacha, Ing. Dana Bérová, náměstkyně ministra a nyní ministryně informatiky, MUDr. Michal Sojka, jeden z nejbližších spolupracovníků D.Ratha a dnes jeden z vedoucích pracovníků MZČR, prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba a další odborníci z oblasti zdravotnictví a informatiky. Rada projektu projednává pravidelně všechna podstatná rozhodnutí ovlivňující rozvoj projektu IZIP.

MUDr. Miroslav Ouzký zůstal spolumajitelem společnosti IZIP. Souběžné členství MUDr. Ouzkého ve zdravotním výboru Sněmovny a spoluvlastnictví společnosti IZIP nebylo konfliktem zájmů.

Společnost IZIP s.r.o. nikdy nerozdělovala zisk svým majitelům, veškeré prostředky byly vždy investovány do dalšího rozvoje projektu IZIP a rozšiřování elektronických zdravotních knížek pacientů.Tuto skutečnost lze ověřit z veřejně přístupných dokladů.

Projekt IZIP nebyl od počátku svázán s VZP ČR. Autoři projektu nejprve nabídli projekt státu, když požádali o grant Ministerstvo zdravotnictví. Teprve když byl projekt ze strany MZČR odmítnut, obrátili se autoři projektu mimo jiné i k VZP ČR.

Dále není pravda, že VZP ČR přidělila společnsoti IZIP projekt bez výběrového řízení. VZP postupovala podle zákona a ve výběrovém řízení oslovila jednoho zájemce, společnost IZIP. Byl to postup logický a jediný možný, protože projekt elektronických zdravotních knížek vypracovala společnost IZIP a má ho – jako v té době unikátní na světě – autorsky chráněný.

MUDr. Miroslav Ouzký

MUDr. Milan Cabrnoch