Články / interview
Zdroj: Lidové noviny

Miroslav Ouzký: Nedělejme z lidí nesvéprávné jedince

V červenci se v Evropském parlamentu bude projednávat nový legislativní návrh pravidel pro označování potravin, který úspěšně prošel ve druhém čtení výborem ENVI (Výbor pro životní prostředí a bezpečnost potravin). Navrhované změny v označování můžeme rozdělit na ty přínosné a ty, kde se EU snaží myslet za občany.
Cílem navrhovaných změn je pomoc spotřebitelům, aby z obalu potravin získali všechny důležité informace o výrobku, jako je jeho složení, způsob uchovávání, příprava a v neposlední řadě i jeho původ – např. u živočišných produktů. Proto se také u hlasování o povinném uvedení informací o zemi původu u několika druhů masa jednalo takřka o jednomyslnou volbu. Podle mého názoru je správné, zejména po zkušenostech s německou dioxinovou aférou, informovat spotřebitele o původu masa, a být tak nápomocen při jeho rozhodovací volbě. Kromě hovězího tak nyní kupující získá informace o původu také u masa drůbežího, skopového nebo ryb. Zemi původu vystopuje také na obalech ovoce a zeleniny nebo třeba medu či olivového oleje. Společnou řeč nalezli europoslanci také v otázkách uvádění nutričních hodnot a časových údajů zamražení, respektive u uvádění výživových hodnot na základě konkrétních jednotek/porcí.
Naopak problémy nastaly až s požadavky, ve kterých se EU snaží za spotřebitele i myslet a nejraději by na obaly potravin velkým písmem uvedla – toto jezte, a toto už ne. Návrhy na uvádění nutričních hodnot na předních obalech, případně využití barevného semaforu indikující prospěšnost potraviny, byly proto zamítnuty. Není to transparentní řešení a pro spotřebitele by to bylo ve většině případů obzvlášť matoucí. Nelze jednoznačně ukázat, že konkrétní potravina je nezdravá, nezdravá je až její nestřídmá konzumace. A dá se očekávat, že by výrobci kouzlili i s ideálními porcemi. Zadní strana potravin je již léta celosvětově zavedená jako zdroj informací, přední funguje jako reklamní poutač. A pokud se spotřebitel bude zajímat o složení a výživové hodnoty, nalezne tyto informace tradičně na zadní straně.
Přestože dle průzkumu Evropské organizace spotřebitelů nutriční hodnoty zajímají až 75 procent všech nakupujících, dle České zemědělské a potravinářské inspekce tyto informace nečte 56 procent z nich. Je to také tím, že tyto údaje nedokážou správně interpretovat, téměř většina (84 procent) neumí vysvětlit, co je to například uhlovodan. Naopak chápu požadavky na větší písmo, které by mělo uvádět složení výrobku. Nicméně z čistě praktických důvodů ani tento požadavek nebyl přijat. Množství uváděných informací je dnes již tak vysoké, že by pro jejich plné uvedení mnohdy nestačil ani celý obal.
Všechna legislativa směřující k tomu, aby rozhodovala za občana, respektive spotřebitele, je špatná. Zaměřme se raději také na to, proč při přímém srovnání s původními státy EU nalezneme v nových členských státech různou kvalitu potravin prodávaných pod stejným označením.