Články / interview
Zdroj: Lidové noviny

Miroslav Ouzký: V kauze Prunéřov vyhráli všichni

Nové ministryni životního prostředí Bízkové se podařilo rozseknout pomyslný gordický uzel. Vydáním konečného stanoviska v procesu EIA ke komplexní obnově elektrárny v Prunéřově nejenže prokázala více profesionality než předchozí ministr Dusík, ale dala severočeským obyvatelům jasný vzkaz, že se s ovzduším v regionu začne konečně něco dělat. K vydání kladného stanoviska jí stačily pouhé dva týdny plus několik schůzek se zástupci místní samosprávy a ekologických organizací. Spokojeni přitom mohou být všichni, obyvatelé ústeckého regionu, kterým se podstatně sníží emise škodlivých látek, ČEZ, který může pokračovat s rekonstrukcí elektrárny, a konečně i samotní ekologové, přestože si to již tradičně neuvědomují a hrozí dalším brojením.

Zelení mohou být spokojeni Správnost procesu EIA potvrdila rovněž nezávislá studie mezinárodní konzultační společnosti DNV, a to na objednávku exministra Dusíka. A přestože právě na ní postavili aktivisté své námitky, v podstatě jen konstatovala, že navrhovaný projekt splňuje většinu požadavků na použití nejlepších dostupných technik – vyjma dvou odchylek. První odchylkou byla ona dvě procenta účinnosti oproti nejlepší technologii, což by se ve výsledku odrazilo na vyšší produkci oxidu uhličitého, tedy plynu, který nemá bezprostřední vliv na lidské zdraví. Podmínkou ministerstva proto bylo, aby ČEZ snížil produkci oxidu uhličitého o toto množství dalšími opatřeními, např. zvýšením energetické efektivnosti v jiných svých provozech, a to nad rámec jiných zákonem daných požadavků. Zelení tedy mohou být spokojeni, celková bilance emisí CO2 bude stejná jako za použití technologie s vyšší účinností.

Druhou odchylkou v navrhovaném projektu byl vyšší emisní limit pro oxid uhelnatý (250 mg/m3) než za použití nejlepší dostupné techniky (200 mg/m3). Také zde byla vznesena podmínka na dodržení přísnějších limitů emisí, konkrétně 200 mg/m3 CO. Dalo by se tedy říct, že všechny strany musí být s vydaným stanoviskem EIA spokojeny. Avšak ekologové se na věci málokdy dívají z komplexního hlediska. Už se opět pomalu začínají ozývat hlasy, že z jejich strany není dobojováno, jak uvedla ve společném prohlášení dvojice Greenpeace a Ekologický právní servis. Pro všechny ostatní je naopak důležité, že elektrárna Prunéřov bude po komplexní obnově vypouštět o 32 procent méně emisí oxidu siřičitého (SO2), o 26 procent méně oxidů dusíku (NOX) a o 41 procent méně tuhých znečišťujících látek.