Tiskové zprávy / Vyjádření

Miroslav Ouzký zvolen předsedou výboru pro životní prostředí

Miroslav Ouzký byl před několika okamžiky zvolen předsedou výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Volba předsedy proběhla aklamací. Zástupce ODS v Evropském parlamentu je původní profesí lékař se specializací na chirurgii a rehabilitaci. Miroslav Ouzký patří mezi poslance, kteří jsou dokonale obeznámeni s chodem Evropského parlamentu, neboť po dobu dvou a půl let zastával funkci jeho místopředsedy.

Miroslav Ouzký při své nominační řeči zdůraznil, že si je vědom výzev, které stojí před tímto výborem v nejbližším období. „Za nejdůležitější považuji řešení norem v oblasti skleníkových plynů. S tím souvisí nejen ambiciózní plán komisaře Dimase na přehodnocení kvót obchodování s emisemi, ale i práce na přípravě tzv. normy Euro 5 pro automobilový průmysl. Výzvou v oblasti ochrany veřejného zdraví je nárůst pohybu obyvatel nejen v rámci EU, ale i celosvětově, s čímž souvisí zvýšené riziko epidemií či pandemií, jak nedávno ukázala např. ptačí chřipka. Zároveň tento pohyb vyžaduje dokonalejší přenos informací nejen mezi poskytovateli zdravotní péče, ale hlavně mezi lékařem a pacientem“ řekl Miroslav Ouzký.

Hned po volbě musel nový předseda výboru řešit malou nepříjemnost. V jednacím sále nefungoval překlad z češtiny do některých jiných jazyků. Miroslav Ouzký jej však vyřešil jednoduše, zbytek schůze výboru řídil v angličtině, jíž velmi dobře ovládá.

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin je považován za jeden z nejdůležitějších v Evropském parlamentu. Jeho rozhodnutí mají bezprostřední dopad na občany a na zákonodárnou činnost států Evropské unie. Postavení tohoto výboru je tak v některých oblastech stejně významné jako postavení národních vlád.