Články / interview
Zdroj: Parlamentní listy.cz

Miroslav Ouzký: Postavme fotovoltaiku na stejnou úroveň jako ostatní druhy energie

Tam, kde má působit neviditelná ruka trhu, působídnes štědrá dlaň státu. Nepřirozená podpora fotovoltaiky zprvu. Teď pokus ozastavení vlaku ženoucího se plnou rychlostí. Ve světle posledních návrhů vládyna omezení fotovoltaického boomu, ať už sníženou výkupní cenou, nebo zdraženímorné půdy, se mi zdá nerozumné, aby na jedné straně plynuly do fotovoltaikyobrovské dotace a na straně druhé tam směřovaly i sankce. Logické by bylonechat fotovoltaiku přirozenému vývoji. Ať se ukáže, jestli jsou si zdrojeenergie vzájemně rovny. Vždyť dnes je návratnost investice do fotovoltaiky ipět let; to není o ekologii, to už je čistokrevný byznys. A z hlediskaklimatických změn směr značně nerozumný.
Dle údajů Energetického regulačního úřadu vzniklou nás za červenec 684 nových fotovoltaických elektráren. Přestože většinu znich tvoří malé zdroje na střechách budov, jedná se i tak o povážlivě rychlétempo. Celkem je u nás již 9 600 solárních elektráren o celkovém instalovanémvýkonu 622 MW. Což je nárůst o 34 % od začátku roku. A to stále mluvíme o ČR,která nemá pro tento druh energie vhodné podmínky! Avšak není se čemu divit, navysněný byznys se do ČR kromě domácích subjektů vrhli i kapitálově silníinvestoři z ostatních států Evropy, zejména Německa, Španělska, Velké Británieči Nizozemí.

Přenesme se konečně přes všechny úvahy o tom,kolik tun oxidu uhličitého nebude vypuštěno do ovzduší při výrobě fosilníchpaliv díky spuštění jedné fotovoltaické farmy. Neušetří se ani gram! Elektrárnabude vyrábět, stejně jako předtím, nelze ji na chvíli zastavit, a až přestanesvítit, opět rychle spustit. To je záměrná desinformace. Do energetické sítěmusí být stálý přísun elektřiny. Fotovoltaika není v našich podmínkáchstabilní, regulovatelný a dramatický vhodný zdroj energie.
Ponechme fotovoltaiku tam, kde má smysl. Tedy vmalých zdrojích na střechách domů a podniků, ne na orné půdě v mnoha hektarovémzáboru. A když už – využijme starší průmyslové areály tzv. brownfields.
Jako vždy – úmysl chránit přírodu může být dobřemyšlen, ale jeho následky mohou v globálu uškodit. Místo klasických plodin,které vídáme na našich polích, narušujeme celý ekosystém skleněnými lány panelůnebo řepkou. A ani za jedním není ani trochu snahy chránit přírodu. Je za nimibyznys. A bohužel tak špatně nastavený, že přírodu poškozuje, místo aby jišetřil…