Aktuality

Na cestě k orwellovské Evropě?

Před vánoci jsme v Evropském parlamentu hlasovali o zprávě k návrhu na zavedení evropského pasu, kterým by měl být vybaven každý občan EU. Jeho hlavní novinkou je, že bude obsahovat biometrické prvky, jako je například otisk prstu či obraz lidské tváře. Tedy informace, které jsou jedinečné pro každého z nás a jejichž uložení v pase bude moci sloužit k jednoznačnému určení jeho držitele. Všechna data budou uložena na chipu, který bude součástí každého cestovního dokladu.

Evropský pas byl schválen pod silným tlakem Spojených států amerických – v kuloárech jasně zaznívá, že představitelé USA evropské politiky varovali, že v případě jeho nepřijetí by mohla být pro všechny evropské občany zavedena vízová povinnost s USA. Návrh zavedení evropského pasu vybaveného chipem tak měla v Evropském parlamentu hned dvě skupiny podporovatelů. Za prvé ji obhajovali fanatičtí bojovníci proti terorismu, tedy lidé, kteří jsou ve jménu tohoto boje ochotni obětovat všechny demokratické principy, které si Evropa během minulého století tak těžce vybojovala. Vedle toho se však v Evropském parlamentu vytvořilo pragmatické křídlo, jehož členové si uvědomili význam varování ze strany USA a rozhodli se neriskovat zavedení víz. Naštěstí i díky tomuto křídlu se nakonec podařilo evropským poslancům do původního návrhu Komise prosadit alespoň několik drobných, ale podstatných změn.

Za prvé se podařilo prosadit zákaz vytvářet centrální databázi těchto dat. Toto ustanovení reagovalo na odůvodněné obavy, že mohou být tyto informace v případě centralizace lehce zneužity. Zároveň poslanci schválili nový článek, který říká, že biometrická data budou používána pouze pro ověřování pravosti cestovního dokladu a totožnosti jeho držitele. Všichni přece víme, že cestovní pas nám slouží nejen při přechodu státních hranic, ale často také jako průkaz totožnosti na řadě dalších míst (například v hotelu). S daty mohou dále podle přijatých pozměňovacích návrhů nakládat pouze orgány, které jsou k tomu v jednotlivých členských státech zmocněny zákonem (číst, uchovávat, měnit či odstraňovat), a každý členský stát musí vést rejstřík úřadů příslušných pro zpracování těchto údajů. Tato a další opatření by měla zabránit nekontrolovanému a masivnímu sběru dat o všech občanech EU a tomu, aby se shromažďovaná data stala předmětem obchodu. Chipy by podle této úpravy měly sloužit pouze k zamezení padělání pasů a ke zjednodušení identifikace osob.

Stále se však ozývají hlasité úvahy o tom, že by se například mělo umožnit telemetrické čtení chipů, tedy laicky řečeno čtení na delší vzdálenost, např. při průchodu vchodem do nějaké budovy a bez toho, že by majitel pasu (čipu) svůj pas přiložil k nějakému zřetelnému čtecímu zařízení. Tím bychom ale riskovali, že se evropský občan vybavený evropským pasem stane předmětem trvalé kontroly a sledování. Jako evropský poslanec budu dělat vše pro to, aby se takové či podobné plány nenaplnily. Aby se evropské cestovní pasy nestaly jen první vlašťovkou na cestě k orwellovské Evropě.