Aktuality

Návštěva studentů středních škol v Evropském parlamentu

Skupina 60 studentů středních škol přijela na pozvání Miroslava Ouzkého na začátku května do Bruselu. Zájezdu se účastnili studenti z gymnázií v Ústí nad Labem, Chomutově, Mostě a Žatci, hotelové školy v Teplicích a gymnázia Benešov. Součástí programu exkurze byla samozřejmě návštěva Evropského parlamentu, při níž měli studenti možnost dozvědět se více o fungování Parlamentu a dalších institucí. Po přednášce následovala debata s panem poslancem, která neformálně pokračovala při společné večeři. Studenti se také měli možnost seznámit s prací regionálního zastoupení hlavního města Prahy díky návštěvě Pražského domu v Bruselu. V programu zájezdu přirozeně nesměla chybět návštěva MiniEvropy a Atomia, které však bohužel příliš nepřálo chladné a větrné počasí, které je pro Brusel typické.