Aktuality

Nejčastěji se mě lidé ptají na dotace a žádosti o místa

Po celou dobu mého působení v Evropském parlamentu se na mne obracejí žadatelé s nejrůznějšími problémy v domnění, že jsem v Bruselu tou správnou osobou, která jim může pomoci.

V první vlně to byli podnikatelé, starostové českých obcí nebo krajští radní, kteří žádali o zajištění peněz či dotací z Evropské unie. Po prvotním vysvětlování, že Evropský parlament a poslanci nerozhodují o přidělování těchto dotací a ani tento proces nemohou ovlivnit, jsem našel v této problematice svoji parketu. Většina dotčených osob sice dnes ví, že prvotní připravování projektů probíhá na úrovni krajů a potom na úrovni příslušných ministerstev, nejčastěji ministerstva pro místní rozvoj, přesto se domnívám, že mojí rolí může být v těchto věcech poradit. A tak přestože nelze tyto prostředky přímo zajistit, vytvářím tým poradců, který by měl být schopen v těchto otázkách pomoci.

Další širokou oblastí dotazů jsou žádosti o místa. Spousta žadatelů se domnívá, že místopředseda Evropského parlamentu je někdo, kdo může osobně, když ne přímo přijímat, tak alespoň zajistit přijetí kohokoliv do aparátu Evropské unie. To je ale iluze. Nemohu všem žadatelům doporučit nic jiného než standardní postup – sledovat a dotazovat se na informace o možnostech pracovních příležitostí v institucích EU a zúčastnit se standardně probíhajících konkurzů. Všechny zájemce o úřednická místa mohu ubezpečit a povzbudit v tom, že směrná čísla pro Českou republiku stále ještě nejsou naplněna. Jako svůj politický úkol však cítím, že je nutné občas někde to skřípající kolo unijní mašinérie popostrčit a jako poslanec i jako místopředseda EP připomenout např. na zasedání předsednictva parlamentu, že kvóty určené pro Českou republiku stále ještě nejsou naplněny, případně požádat generálního tajemníka o vysvětlení, jak se směrná čísla pro Českou republiku plní a zda-li nejsou uměle vyvolávány překážky pro přijímání zájemců z nových členských zemí. Věřím, že svou roli politika v tomto ohledu nezanedbávám. Opakovaně se zajímám, zda dochází k posunu v otázce přijímání nových úředníků a dosahování proporcionality se starými členskými zeměmi.

Jiná situace je u žadatelů o místa asistentů poslanců. Tam záleží na každém jednotlivém poslanci, koho si na tuto pozici vybere. Větší prostor pro zájemce pochopitelně opět vznikne až během voleb, přesto je ale možné usilovat o tato místa i nyní a zasílat své životopisy a informace o sobě, protože k obměnám jednotlivých týmů poslanců dochází i v průběhu volebního období.