Tiskové zprávy / Vyjádření

Nerealistické návrhy evropským zeleným neprošly

Miroslav Ouzký, předseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, komentoval výsledky hlasování Evropského parlamentu týkající se snižování emisí CO2 z osobních automobilů: „Jsem rád, že Evropský parlament nepodpořil zpřísňující pozměňovací návrhy evropských zelených. Parlament se tak neztotožnil se zelenými z mého výboru. Snižování emisí CO2 u osobních automobilů je počin se kterým souhlasím, nicméně k těmto návrhům je nutno přistupovat realisticky, jsom proto rád za prodloužení termínu do roku 2015. Příliš radikální plány omezit CO2 u osobních automobilů by jednoznačně vedly k prodloužení životního cyklu automobilů a ke zvýšení počtu starších aut na silnicích. Dalším nechtěným efektem by pak byla situace, kdy výrobci aut by byly nuceni investovat do redukce emisí na úkor bezpečnosti vozidel“.

„Globální oteplování je nepochybně na výsluní mediální slávy v současnosti. Jde i o jedno z témat Evropské unie. Nicméně snahy redukovat emise CO2 však nesmí být na úkor bezpečnosti provozu nebo vést výrobce aut ke zdražování vozidel“ řekl Miroslav Ouzký po hlasování.