Aktuality

Nové pohotovostní operační centrum

Minulý týden jsem měl tu čest slavnostně otevřít Pohotovostní operační centrum (EOC) Evropské agentury pro prevenci a kontrolu infekčních chorob (ECDC). Tato agentura se sídlem ve Stockholmu je jednou z mnoha agentur zřízených Evropským parlamentem a jednou ze šesti, na kterou dohlíží výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

ECDC byla zřízena jako vědecké pracoviště pro EU v roce 2004 a zřejmě rozhodujícím momentem pro její založení byla epidemie SARS v roce 2003. O vytvoření pohotovostního centra se rozhodlo přibližně před dvěma lety s tím, že by nemělo docházet k duplikaci činností již existujících laboratoří, stanic na národních úrovních či výzkumných pracovišť, ale mělo by jít o místo, kde se budou sbíhat veškeré informace nejenom z jednotlivých zemí EU, ale z celého světa. Inspirací se stala podobná pracoviště v Kanadě, Spojených státech či v Asii.

Pohotovostní centrum má 24-hodinovou pohotovost, 365 dní v roce a i v tzv. klidovém stavu, kterého jsme se právě účastnili v minulém týdnu, vydává pravidelné týdenní reporty pro národní státy a je s nimi v trvalém spojení. Během mé návštěvy, jako milé překvapení, mi byla předvedena videokonference s pražským ministerstvem zdravotnictví.

Je moc zajímavé seznámit se s některými zázraky informačních a komunikačních technologií, studovat mapy zpracovávané v infekčních situacích v Evropě, či výskytu obávaných chorob (například aktuálně výskyt vztekliny ve Francii), nebo si nechat vyhledat záznamy pohotovostních stavů za poslední rok.

Nejsem zastáncem evropanství za každou cenu a nesouhlasím s tím, aby Evropa jednotně upravovala náš život do nejmenších podrobností. Společný boj proti infekčním onemocněním a čelení případným epidemiím či pandemiím je ale přesně ta věc, kde by národní státy měly spojit své síly a znalosti. Epidemie totiž hranice nerespektují. Proto je zřízení tohoto centra krokem správným směrem.

Snad bych ještě zmínil jednu úsměvnou informaci na závěr. Na můj dotaz na infekční situaci v Praze jsem se dověděl, že aktuální záznam je pouze jeden a jedná se o výskyt syfilidy u skupiny českých pornoherců, kteří se vrátili z natáčení na Kanárských ostrovech.