Tiskové zprávy / Vyjádření

Odpověď na dotaz HN k finančním náhradám a jiným požitkům poslanců EP

Vážená paní redaktorko,

odpovědi na otázky ohledně parlamentních náhrad lze nalézt v otevřených zdrojích – např. ve statutu europoslance, který je k dispozici na webových stránkách EP. Nicméně pro větší srozumitelnost vše shrnujeme v bodech dole. Současně litujeme, že nejsme schopni vyhovět Vašemu požadavku o přesný rozpis nárokovaných a vyplacených částek za jednotlivé roky. Doklady o jejich proplacení nejsme povinni archivovat a výše.vyplacených částek se v jednotlivých letech velmi liší zejména v závislosti na rozdílné četnosti pobytu v Bruselu či Štrasburku, na změnách nárokovaných částek, na použitých dopravních prostředcích (auto, letadlo, vlak, typ jízdenky, druh cestovní či letecké společnosti) atd. Předpokládáme, že nebylo Vaším úmyslem po nás žádat zpětné dopočítávání jednotlivých částek měsíce a roky dozadu (přesný přehled by samozřejmě měla příslušná finanční oddělení EP). Orientačně si požadované částky jistě dokážete z uvedených údajů dopočítat sama.

1. Paušální náhrady na kancelář činí 4052 EUR měsíčně (ode 1.1.2008, v uplynulých letech to bylo méně), jsou určeny na úhrady chodu kanceláře, tedy celkový management kanceláře, nájemné, platby za telefon a užívání IT a také za cestovní náklady uvnitř země původu. Pokud se poslanec nezúčastní bez omluvy více než poloviny zasedání, je mu částka snížena v tom kterém měsíci o 50 %.Tyto příspěvky nárokujeme od vzniku mandátu v EP v roce 2004 a používáme je přesně na vymezené účely

2. Paušální náhrady na cestovné se vyplácejí ve výši odpovídající „economy full fare“ mezi letištěm v zemi původu europoslance a letištěm v Bruselu či Štrasburku (popř. jinde, pokud se  zasedání EP koná tam) a dalšího příplatku za vzdálenost, který v případě ČR činí za jednu cestu  cca123 EUR. V případě použití pozemního dopravního prostředku (auto, vlak) činí náhrada 0,73 EUR/km za prvních 500 km cesty a 0,31 EUR/km za další kilometry. Tyto příspěvky nárokujeme podle prolétaných či proježděných cest na zasedání EP. Podmínkou proplacení je předložení prolétané palubní vstupenky, popř. vlakové jízdenky, v případě auta prohlášení o počtu najetých kilometrů (stav tachometru na začátku a konci cesty, který může být namátkou zkontrolován).

3. Náhrady na specifické cesty se mohou poskytnout od 1.1. 2008 ve výši 4000 EUR (dříve to bylo méně) ročně, platí se z nich náklady na cestu a ubytování. Předmětem takové specifické zahraniční cesty může být např. konference, politické jednání atd.. Podmínkou proplacení je jednak oficiální pozvání na takovou cestu (zpravidla od instituce, politické strany atd.) a přesný program jednání, dále pak příslušné účty za ubytování, letenky atd. Nejsou propláceny paušálně ale pouze proti předloženým dokladům.

4. Náhrady za výdaje během jednacích dnů (daily allowances) se poskytují v paušální výši 287 EUR denně (od 1.1. 2008, dříve to bylo méně), jsou určeny na úhradu ubytování, stravování a dalších výdajů během zasedání EP. Podmínkou jejich proplacení je vlastnoruční podpis v prezenční listině na zasedání výboru, delegace, frakce či pléna nebo v prezenční knize. Pokud  se během zasedání hlasuje, musí mít také poslanec v elektronickém registru hlasování alespoň 50 % záznamů, jinak je mu částka snížena o polovinu.Tyto náhrady nárokujeme ve dnech strávených na zasedáních v Bruselu a Štrasburku.

5. Náhrady na výdaje za asistenty se poskytují ve výši 16 914 EUR měsíčně (opět od 1.1. 2008, dříve šlo o nižší částku). Jsou vypláceny nikoliv poslancům, ale přímo asistentům na základě řádně uzavřené smlouvy mezi poslancem a asistentem podle vnitrostátního práva příslušné země, na základě pokynu europoslance finančnímu odd. a po předložení dalších potřebných dokladů (tyto zpravidla souhrnně jednou ročně).

S pozdravem

Jan Zahradil, Miroslav Ouzký, Ivo Strejček, Hynek Fajmon, Petr Duchoň, Milan Cabrnoch, Oldřich Vlasák, Jaroslav Zvěřina, Nina Škottová